Manpower Logo
 
Hjem  |  Samfunnsansvar  |  Nyheter  |  English
Vårt samfunnsansvar

Som en del av ManpowerGroup, støtter vi oss til våre felles retningslinjer rundt samfunnsansvar. Vi er opptatt av å være en inkluderende arbeidsgiver og på den måten bidra til at alle får mulighet til å være en del av arbeidsstyrken.

 

Vårt omdømme skal komme fra måten vi driver vår virksomhet på. Vår ansvarlige forretningsdrift skal vises i alt vi gjør. Vi ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere og å bli oppfattet som en bedrift med stor integritet av våre kunder.

 

Det er vår visjon, våre strategier, våre egenskaper og våre verdier som er vårt utgangspunkt når vi utfører vårt samfunnsansvar og som er retningsgivende for hvordan vi driver vår virksomhet.

 

Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv. Vi respekterer mennesker som enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål. Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.

 

Twitter   Facebook   Wordpress