MEOS Q3 2017: Avdempet optimisme i det norske arbeidsmarkedet
2017.06.13

Optimismen i det norske arbeidsmarkedet er fortsatt avdempet, men for andre kvartal på rad er det ventet oppbemanninger over hele landet, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2017 – Utviklingen i ventede nettoansettelser over tid indikerer en gryende optimisme blant arbeidsgivere, men vi er ikke ute av skogen riktig ennå, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer er det 6 prosentpoeng flere norske arbeidsgivere som planlegger oppbemanning enn nedbemanning i tredje kvartal 2017, justert for sesongvariasjoner.

To nøkkelsektorer bidrar sterkt til de positive utsiktene på nasjonalt nivå. Industrisektoren og bank-, finans- og eiendomssektoren rapporterer begge tosifrede bemanningsutsikter. Veksten siden samme kvartal i fjor er på henholdsvis 19 og 11 prosentpoeng. 

– Bemanningsutsiktene i industrisektoren har lenge vært på et lavt nivå, men henter seg nå inn igjen i samme tempo som vi så i 2011, etter finanskrisen. Vår undersøkelse støtter dermed  andre undersøkelser, som har vist positive signaler for norsk industri.  

Midt-Norge tar topplassering
Landets mest optimistiske arbeidsmarkedsutsikter finner vi i Midt-Norge. Med netto bemanningsutsikter på +16 % har regionen en økning på 20 prosentpoeng siden samme tid i fjor. De sesongjusterte ansettelsesutsiktene fra arbeidsgivere i Midt-Norge er hele 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Det er den største marginen en region har hatt siden 2013.

– Én av fem arbeidsgivere i Midt-Norge planlegger å bemanne opp i perioden juli til september. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet på landsbasis. Disse tallene støtter opp under andre meldinger vi får fra regionen. De bekrefter at Midt-Norge er i ferd med å få opp farten, sier Brath.

Arbeidsgivere i Osloområdet og Østlandet for øvrig rapporterer de svakeste regionale utsiktene for tredje kvartal, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +1 %. Utsiktene faller med henholdsvis -3 og -6 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Aktivitetsnivået på Østlandet for øvrig har også roet seg det siste året. Her forventer 86  % av arbeidsgiverne forventer ingen endringer i antall ansatte i 3Q 2017 sammenlignet med 73 % i 3Q 2016.

Olje og gass-sektoren: fortsatt negative utsikter
Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er utsiktene dårligst innenfor olje og gass. Med netto bemanningsutsikter på -4 % for 3Q 2017, fortsetter den nedadgående trenden med en årlig reduksjon i bemanningsutsikter på -6 prosentpoeng. Vedvarende lav oljepris er fortsatt en viktig forklaring, med nye varslede nedskjæringer den siste måneden.

To sektorer: Bygg- og anlegg og Landbruk, skogbruk og fiske, melder om utsikter sterkere enn den langsiktige trenden, med henholdsvis +10 % og +9 %. Arbeidsgivere innen Handel og service venter også oppbemanninger i sommermånedene, med utsikter på +6 %.

De mest skuffende utsiktene kommer fra Transport og logistikk-sektoren, hvor de netto sesongjusterte bemanningsutsiktene er -1 % for neste kvartal, ned -7 prosentpoeng fra forrige kvartal og -9 prosentpoeng siden tredje kvartal i fjor.

Store og små arbeidsgivere leder an
Vi venter en økning i ansettelsestakt i alle fire bedriftsstørrelser i tredje kvartal 2017. Store (mer enn 250 ansatte) og små (50-99 ansatte) bedrifter planlegger oppbemanninger, med bemanningsutsikter på +8 %. De minste bedriftene (færre enn 50 ansatte) er mer forsiktige i sine anslag, med +5 %. 

– De største selskapene har gjenvunnet tempo de siste kvartalene. Utsiktene for tredje kvartal 2017 er nå på nivåer vi ikke har sett siden oljeprisfallet i 2014. Dette er gode nyheter for hele arbeidsmarkedet, sier Brath.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon:+47 930 24 314
E-post: [email protected]

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Oppdatert: 2017.06.13