Bruker mer tid på sosiale medier i arbeidstiden
2016.01.12

Nær fire av ti som bruker arbeidstid på private gjøremål, bruker tiden på sosiale medier.
– Sosiale medier er en naturlig del av hverdagen, også på jobb. Det må vi som arbeidsgivere leve med, sier konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower.

Frihet til å gjøre noen private gjøremål i løpet av arbeidsdagen blir akseptert av de fleste arbeidsgivere, så lenge jobben blir gjort, sier konserndirektør Sølvi Spilde Monsen i Manpower.Litt over halvparten av de yrkesaktive bruker opp til 15 minutter av arbeidstiden på private gjøremål, og seks prosent bruker mer enn en halvtime. Det er telefonsamtaler, sms og mail som er mest vanlig å bruke tid på, fulgt av banktjenester og sosiale medier. Det viser ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse, gjennomført av Opinion.

Flest unge
Frihet til å gjøre noen private gjøremål i løpet av arbeidsdagen blir akseptert av de fleste arbeidsgivere, så lenge jobben blir gjort, sier Spilde Monsen.

Tiden som brukes til privat bruk av sosiale medier på jobb, har økt siden 2013. De yngste arbeidstakerne bruker – ikke overraskende - sosiale medier mest.

– Tidsbruken på private gjøremål for de fleste er ganske liten. Mange arbeidstakere er samtidig opptatt av å kunne jobbe litt hjemmefra. Fleksibiliteten går begge veier, man gir litt og får litt, sier Spilde Monsen, og viser til at hver tredje arbeidstaker sjekker mail utenom arbeidstiden.

Logger av
Samtidig er mange opptatt av å verne om privatlivet og fritiden. Litt over en av fire liker ikke å jobbe hjemme utenom arbeidstiden og vil ha tydeligere skille mellom arbeid og fritid, viser undersøkelsen.

– Blant noen er det en viss skepsis til at skillet mellom arbeid og fritid viskes ut. Dagens arbeidstakere er villig til å strekke seg ganske langt for arbeidsgiveren, men vil også kunne logge av når det er behov for det. Faktisk viser undersøkelsen at det er flere som aldri sjekker jobbmail når arbeidsdagen er over, enn de som gjør det, sier Spilde Monsen. 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i september 2015 på oppdrag fra ManpowerGroup, blant 1000 respondenter fra et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

For mer informasjon, ta kontakt med: Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup
Telefon: 930 24 314, epost: [email protected]

Oppdatert: 2016.04.15