Forsiktig norsk optimisme i et urolig Europa
2012.06.12

Norske arbeidsgivere forventer å øke bemanningen, men det er flere tegn som tyder på at eurokrisen er i ferd med å påvirke det norske arbeidsmarkedet. Det viser Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2012. 

Barometeret viser at 13 prosent av arbeidsgiverne har planer om oppbemanning, mens 5 prosent har planer om å redusere bemanningen neste kvartal.
– I en tid preget av økonomisk uro i Europa, er Norge i en særstilling med både svært lav arbeidsledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig må vi forberede oss på at den europeiske krisen kan påvirke Norge, spesielt den delen av industrien som er avhengig av eksport, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Ifølge arbeidsmarkedsbarometeret er arbeidsgiverne mer usikre på framtiden når det gjelder bemanningsplaner. 6 prosent sier de ikke vet om de skal opp eller nedbemanne de neste tre månedene.
- Andelen som svarer vet ikke er høyere enn tidligere, og gjenspeiler at det er stor grad av usikkerhet blant arbeidsgiverne til hvordan markedene vil påvirkes framover, sier Brath.

Norge i en særstilling i Europa
Manpowers arbeidsmarkedsundersøkelser bekrefter den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa. Arbeidsgivere i eurosonen er mindre optimistiske til rekruttering enn tidligere. Dette gjelder spesielt Spania, Hellas, Italia, Irland og Ungarn. Også det tyske markedet er forventet å bli svakere det neste kvartalet. Men i Norge viser barometeret fortsatt positive tendenser i de fleste sektorer og alle regioner. ManpowerGroup formidler allerede en betydelig andel utenlandsk arbeidskraft til norske bedrifter.

– Lav arbeidsledighet og økt etterspørsel etter arbeidskraft gjør Norge til et svært attraktivt land for arbeidssøkere. Konkurransefortrinnet til bedriftene handler om å klare å tiltrekke seg de beste menneskene som er tilgjengelig i arbeidsmarkedet – også fra Europa, sier Brath

Signalene fra reiselivsbransjen kan tyde på at krisen i Europa har kommet il Norge. Arbeidsgivere i denne bransjen forventer en vekst på kun fem prosent. Det er en fjerdedel av forrige kvartal. Antall ledige stillinger i bransjen er også redusert.

– Reiselivsbransjen har ikke hatt en så dempet forventning til økt bemanning siden finanskrisen. Det kan tyde på at bransjen har begynt å merke eurokrisen på kroppen, sier Brath.

Finansnæringen har størst behov
Størst optimisme finner vi i finansnæringen, der 18 prosent svarer at de forventer å hyre inn flere, mot 15 prosent i forrige kvartal. 
- Bemanningsplanene i finansnæringen var svært høye mot slutten av fjoråret, men falt betydelig i vår. Nå ser det ut som om optimismen er stigende, med en økning i bemanningsplaner sammenlignet med forrige kvartal, sier Brath.
Innen byggebransjen, industri og i gruve- og bergindustri er det også stor tro på økt rekruttering, men noe mer dempet enn i forrige kvartal. 

Den største, negative, endringen finner vi blant arbeidsgivere innen salg, restaurant og hotellbransjen, der bare fem prosent, svarer at de forventer å rekruttere, mot hele 20 prosent i forrige kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor er årets tall et varselskudd for bransjen.

– Drømmer du derimot om en jobb i offentlig sektor fra høsten, kan det bli vanskelig. Offentlige arbeidsgivere svarer nemlig at de knapt kommer til å rekruttere i neste kvartal, sier Maalfrid Brath.

Mindre optimisme i regionene
Arbeidsgivere i samtlige av de fem regionene forventer økning i arbeidsstokken over de neste tre månedene. Men forventningene er mer dempet for tredje kvartal enn den var for andre kvartal 2012. De sterkeste signalene kommer fra Stor-Oslo, med en forventet netto oppbemanning på 14 prosent.

– Bemanningsforventningene svinger i regionene fra sesong til sesong, og vi ser at etterspørselen er noe uforutsigbar over tid. For å unngå å komme i en situasjon hvor bedriften stopper opp på grunn av manglende bemanning, anbefaler vi bedriftene å ha en fleksibel bemanningsplan, sier Brath.

Manpower_INNSIKT_NR2_2012_3.pdf

MEOS_Norway Q3_2012.pdf

Pressemelding MEOS NO_3Q12.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, informasjonssjef, tlf: 95 02 88 04, e-post: [email protected]

Internasjonale tall: www.manpower.com/meos

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å enten øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomført i 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og over 65.000 offentlige og private arbeidsgivere i 41 land. MEOS sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen er +/- 3,6 %

Oppdatert: 2016.04.15