Fra ferieflørt til fast følge: Sommervikarer blir ofte ansatt
2012.05.18

Sommervikarer får ofte jobbe videre når sommeren er over.  En ny Manpower-undersøkelse viser at fire av ti norske bedrifter har ansatt ungdom som først hjalp dem med ferieavviklingen.

Manpower-undersøkelsen er gjennomført blant over 2000 bedrifter, og viser at 38 prosent har ansatt personer som først ble benyttet som sommervikarer.

Undersøkelsen bekrefter det Manpower opplever hvert år, nemlig at flere sommervikarer som formidles til arbeidsgiverne får jobbe videre når sommersesongen er over. Ofte blir også tidligere sommervikarer ansatt noen år senere, gjerne etter at studiene er avsluttet.

- Sommerjobber er svært viktige arbeidserfaringer, og har verdi langt ut over det man ser på bankkontoen. Bedriftene bruker sommervikariatene som en rekrutteringsarena for å finne unge, sultne medarbeidere som har riktig innstilling, sier konserndirektør i Manpower, Thor Bendik Weider.

Tre av ti skal ha sommervikarer
28 prosent av arbeidsgiverne planlegger å benytte sommervikarer i år. Det er overnattings- og serveringsvirksomheter som særlig bruker sommervikarer, over halvparten i bransjen sier de planlegger å benytte sommervikarer i år. Også primærnæringene og varehandel skiller seg merkbart ut med høy bruk av sommerhjelp.

- Det er viktig å være tidlig ute og signalisere sin interesse for jobb. Engasjement og initiativ teller positivt i møtet med potensielle arbeidsgivere. I tillegg er det ofte første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder i sommerjobbene, så her gjeldet det å være raskt ute, sier Weider.

All arbeidserfaring verdifullt
Både sommerjobber som gir relevant erfaring og generell arbeidslivserfaring anses som viktig blant arbeidsgiverne når de vurderer nyutdannede kandidater.
- Relevant erfaring er alltid å foretrekke, og anses som særlig viktig i noen bransjer, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant. Men generell arbeidserfaring er også svært verdifullt, og det bekrefter denne undersøkelsen. Å jobbe ved siden av studiene viser at man har initiativ, kapasitet og god arbeidsholdning, sier Weider.

Huskeliste for deg som vil ha sommerjobb
• Finn ut hva som er viktigst. Tjene mest mulig penger? Få relevant erfaring eller foten innenfor en bedrift du ønsker å jobbe i?

• Fyll CV’n godt ut. Tenk på hvilken kompetanse du har som er omsettelig i en jobb.

• Gi sommerjobben førsteprioritet. Få jobb først. Planlegg sommerferien etterpå.

• Vær fleksibel. Det er mange muligheter i ulike jobber. Utnytt mulighetene.

• All erfaring er verdifull. Gode attester og jobberfaring er gull for CV’n.

• Sørg for arbeidskontrakt og ordnede forhold.


Hovedfunn i undersøkelsen:
• 38 prosent sier at deres bedrift har ansatt personer som først ble benyttet som sommervikarer.

• 28 prosent av bedriftene planlegger å benytte sommervikarer i år.

• Det er i overnattings- og serveringsvirksomheter (51 prosent) at flest bedrifter planlegger å benytte sommervikarer i år, fulgt av primærnæringer (41prosent) og varehandel (37 prosent).

• Særlig større bedrifter planlegger å benytte sommervikarer. 67 prosent av bedrifter med 100 ansatte eller flere planlegger å hyre inn sommerhjelp i år, og det samme gjelder 47 prosent av bedrifter med 20 til 99 ansatte.

• Nordnorske bedrifter merker seg positivt ut. I Finnmark planlegger hele 73 prosent av de spurte bedriftene å benytte seg av sommerhjelp, mens i Troms og Nordland ønsker respektive 44 og 38 prosent å gjøre det samme. Også Telemark (50 prosent), Sogn og Fjordane (43 prosent), Hedmark (41 prosent) og Vest-Agder (40 prosent) melder om spesielt høye tall.

• Bedrifter i Oslo-området er merkbart lavere enn landsgjennomsnittet. I Oslo melder 18 prosent av bedriftene om at de vil benytte seg av sommervikarer. I Buskerud og Akershus er tallene henholdsvis 16 og 14 prosent.

• Tallene for hvilke bedrifter som har ansatt personer som først ble benyttet som sommervikarer speiler til dels tallene om bruk av midlertidig sommerhjelp. Finnmark (59%), Møre og Romsdal (56 prosent), Telemark (55 prosent) og Troms (54 prosent) merker seg spesielt ut. På den andre siden av skalaen, men fortsatt med relativt gode tall, ligger Nord-Trøndelag (28 prosent), Akershus (29 prosent) og Buskerud (23 prosent).

• Det er spesielt arbeidsgivere innen overnattings- og serveringsvirksomhet som sier at sommer- og deltidsjobber med relevant erfaring er viktig når de skal ansette nye medarbeidere. 72 prosent anser relevant erfaring som svært viktig eller viktig i nye rekrutteringer. Også innen varehandel sier 53 prosent at relevant erfaring veier tungt.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco i mars 2012 på oppdrag fra Manpower blant 2002 ledere i private bedrifter i mars 2012.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tove Bø Laundal, informasjonsjef i ManpowerGroup.
Tlf. 95 02 88 04. E-post: [email protected]

 

Oppdatert: 2016.04.15