Gjør dere klar for ferdighetsrevolusjonen
2017.01.20

Digitalisering og kunstig intelligens vil snu opp ned på arbeidslivet slik vi kjenner det. Ni av ti arbeidsgivere tror digitalisering vil påvirke deres organisasjon allerede de neste to årene, viser ny undersøkelse.


Skills RevolutionBeslutningstakere og eksperter har lenge forsøkt å finne et svar på hvordan ny teknologi vil påvirke tilgangen på jobber. Flere jobber, annerledes jobber, færre jobber eller ingen jobber. Alle har vært blant spådommene for en fremtid der roboter og kunstig intelligens inntar arbeidsplassene. 

– Få forteller arbeidstakere hvilke krav den nye teknologien stiller til dem. De må fornye ferdighetene sine i et høyere tempo enn tidligere for å holde seg relevante for de jobbene som vil komme, men som vi ennå ikke har sett, sier konsernsjef i ManpowerGroup Maalfrid Brath.

Konturene av en ferdighetsrevolusjon
ManpowerGroups undersøkelse «The Skills Revolution» ble lagt fram under World Economic Forum i Davos denne uken. Pilene peker i retning av mer effektive løsninger, der de som ikke henger med vil måtte stå på sidelinjen og se på at den digitale revolusjonen tar form. 

– Det er hevet over enhver tvil at den teknologiske utviklingen vil revolusjonere mange næringer. Våre undersøkelser viser imidlertid at de fleste arbeidsgivere mener oppdaterte ansatte, ikke færre ansatte, er svaret på utviklingen, sier Brath.

Mer enn 90 prosent av de 18 000 respondentene fordelt på 43 land og ulike industrier, forventer at deres organisasjon vil bli berørt av digitalisering i løpet av de neste to årene. 

Opptil 45 prosent av dagens betalte yrker kan bli automatisert med nåværende teknologi. Likevel tror 83 prosent av arbeidsgiverne at de kan bevare eller øke antallet ansatte de neste to årene. Det forutsetter imidlertid at de ansatte lykkes med å fornye ferdighetene sine.
 
– Læringsevne og læringsvillighet er de store differensiatorene i fremtidens arbeidsliv. Dagens arbeidstakere må forberede seg på å lære gjennom hele karrieren, også innenfor nye fagområder, sier Brath.

IT og HR kommer best ut 
Mens industriell produksjon og standardiserte administrasjonsoppgaver er ventet å bli erstattet av roboter, er det ventet en tilvekst av arbeidsplasser innenfor IT og HR. 

– Stadig flere næringer trenger ansatte med IT-kompetanse for å utnytte mulighetene som ligger i den nye teknologien. Etterspørselen etter HR-stillinger og andre jobber som er rettet mot kontakt med mennesker er også ventet å øke. Etter hvert som de standardiserte oppgavene forsvinner, vil behovet for å lære nye ferdigheter øke, sier Brath.

Oppdatert: 2017.01.20