Høyere lønn og faglig utvikling viktigst i neste jobb
2012.09.09

Høyere lønn er det viktigste for nordmenn i en fremtidig jobb, fulgt av økte muligheter for faglig utvikling og større utfordringer. Det viser en ny Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup.

På spørsmålet om hva som er aller viktigst i en fremtidig jobb, svarer 22 prosent høyere lønn. 16 prosent svarer økte muligheter for faglig utvikling, 15 prosent svarer større utfordringer og 14 prosent svarer bedre karrieremuligheter. Resultatene er hentet fra ManpowerGroups Work Life-undersøkelse, som er gjennomført av Kairos Future blant nær 5000 nordmenn.
– Vi har gjennomført denne undersøkelsen i flere år, og ser at høyere lønn stadig ligger på toppen. Det er flott at mange også har ambisjoner om faglig utvikling og større utfordringer. Dette tror vi kommer til å bli mer og mer viktig framover, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Byttet jobb for å få større utfordringer
Undersøkelsen spør også hvorfor nordmenn skiftet jobb forrige gang, og da svarer 30 prosent at det var for å få større utfordringer, og 16 prosent svarer at de hadde et dårlig arbeidsmiljø i sin forrige jobb.
- Det er mange årsaker til at folk bytter jobb, og det er viktig for arbeidsgivere å ta dette innover seg. Vi vet at det framover vil bli enda større kamp om arbeidskraften, og det vil bli mangel på rett kompetanse. Derfor vil det også kreve mer av arbeidsgiverne å beholde og utvikle kompetansen. De virksomhetene som klarer å forvalte den menneskelige kapitalen i bedriften på en god måte, vil bli vinnerne i morgendagens arbeidsmarked, sier Brath.

Unge vil ha karrieremuligheter
Blant de yngste, de som er født på 90-tallet, er bedre karrieremuligheter like viktig som høyere lønn. De som er født på 70-tallet legger mindre vekt på bedre karrieremuligheter når de bytter jobb enn de som er født på 80- og 90-tallet.
- Fra tidligere undersøkelser ser vi at mange mener karrieretoppen er ved 43 år. Mange av de som er født på 70-tallet vil oppleve at de allerede har fått store karrieremuligheter, men søker likevel større utfordringer, sier Brath.

Mindre lønnsjag blant svenskene
Som i de tidligere undersøkelsene er lønn viktigere for nordmenn enn for svensker. I Sverige oppgir 18 prosent at høyere lønn er viktigst for dem i sin fremtidige jobb, mens 20 prosent svarer større utfordringer.

En av fire vil bytte jobb innen ett år
I 2012-undersøkelsen svarer 25 prosent at de regner med å bli i sin nåværende jobb i mindre enn et år. I 2006 var det bare 9 prosent som svarte det samme. Det er særlig de yngste som har kort tidshorisont på den jobben de er i, nær halvparten av de som er født på 90-tallet sier de vil skifte jobb i løpet av året, mens 28 prosent av de som er født på 80-tallet svarer det samme. Bare 12 prosent sier de forventer å være i sin nåværende jobb i mer enn ti år, mens 36 prosent svarte det samme i 2006. 
- Denne utviklingen er vi godt kjent med og vil se mer til framover. Våre internasjonale studier viser at folk kommer til å skifte jobb langt hyppigere enn tidligere, og vi regner med at det blir vanlig med 10 jobber i løpet av yrkeskarrieren, sier Brath.

Les rapporten: Jobbskifte_2012.pdf


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, informasjonssjef i ManpowerGroup, tlf: 95 02 88 04,
e-post: [email protected]

OM MANPOWER WORKLIFE
Resultatene er hentet fra den nyeste Worklife-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i april 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4980 personer svart på et spørreskjema som vi har sendt ut via e-post. Av alle som har svart, er 2571 ansatte, 1543 arbeidssøkende, 146 selvstendig næringsdrivende og 720 studenter. Respondentene inngår i Manpowers Worklife-panel som i Norge består av over 10 000 personer fra alle deler av landet og med en bred fordeling når det gjelder bransjer, yrker og utdanning. Panelet dekker også alle aldersgrupper, men har en høyere andel unge (80-tallere) og lavere andel eldre (50-tallere) enn det som generelt er tilfellet i den norske arbeidsstyrken. I tillegg til Worklife-panelet kommer det et kompletterende webutvalg på ca. 800 personer.
Studien ble også gjennomført i Sverige. Der svarte 6362 personer, hvorav 3518 ansatte, 1628 arbeidssøkende, 385 selvstendig næringsdrivende og 831 studenter.

OM KAIROS FUTURE
Studien Manpower Worklife gjennomføres i samarbeid med Kairos Future som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com

Oppdatert: 2016.04.15