Ledere og selgere må jobbe mest i ferien
2012.07.13

Seks av ti ledere og selgere må jobbe i ferien sin, viser den siste Work Life-undersøkelsen fra ManpowerGroup. Og de er ikke alene. Gjennomsnittlig sier fire av ti arbeidstakere at de trolig må jobbe i ferien. 

- At så mange som fire av ti medarbeidere må jobbe i ferien, er enda et tegn på at skillet mellom arbeid og fritid viskes ut. Fleksible løsninger kan være positivt både for ledere og medarbeidere, men samtidig er det viktig for den enkelte å ha frisoner der man kobler helt ut og får ladet batteriene. Det er ingen som er tjent med at den ansatte er tilgjengelig 24/7, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
Hun understreker at selv om noen syns det er helt ok å være tilgjengelig for arbeidsgiveren i ferien, kan andre føle at ferien blir ødelagt med for mange avbrudd.

- Lag klare avtaler
- Her gjelder det å kjenne sine medarbeidere, og få avklart hva som forventes av tilgjengelighet og innsats. En leder skal ha stor respekt for folks ferie, og spørsmål om å jobbe når man har fri må bare være når det er helt nødvendig. For de fleste er det nødvendig å få ta helt fri fra jobben i noen uker. Da får vi også mer opplagte medarbeidere tilbake etter sommeren, sier Brath.
Hun oppfordrer til klare avtaler på forhånd for hvordan man skal håndtere eventuell jobbing i ferien.
- I disse spørsmålene er det viktig at leder og medarbeider har en åpen dialog og blir enige om klare avtaler for hva som ventes av tilgjengelighet i ferien, slik at du slipper å være i beredskap hele ferien, sier Brath.

Bransjekulturer
Foruten ledere og selgere er det medarbeidere innen media/kultur og marked/PR som topper listen over de som trolig må jobbe i ferien sin. Dette stemmer overens med en Work Life-undersøkelse fra i fjor høst der de samme bransjene kommer høyt opp på listen over de som svarer at det forventes at de stiller opp når det kreves utenom arbeidstid.
- Vi ser også at det i disse bransjene er større aksept for å stille opp når det kreves, så dette handler nok i stor grad om bransjekulturer. Dette er også bransjer som har en større grad av fleksibilitet i jobben, så det gir en viss balanse i skille mellom arbeid og fritid, sier Brath.

Fleksibel arbeidsliv
Den teknologiske utviklingen er en viktig driver for utviklingen av det fleksible arbeidslivet. Fire av ti av norske arbeidstakere har jobbmailen tilgjengelig på mobilen, ifølge Work Life. De aller fleste som har denne muligheten oppgir at det både er praktisk og positivt.
Men to av ti som har jobbmail på mobilen syns det i hovedsak er negativt på grunn av forventningen om alltid å være tilgjengelig. Samme undersøkelse viser også at mange utfører private gjøremål i arbeidstiden.
- Vi tror arbeidslivet framover blir enda mer fleksibelt og at mange opplever at skillet mellom arbeid og fritid går over i hverandre. Det er både fordeler og ulemper ved denne utviklingen. I et arbeidsforhold er det snakk om å ta og å gi. I dag er nok tidsfrister en større drivkraft enn arbeidstid. Det spiller mindre rolle når en arbeidsoppgave utføres, så lenge den blir gjort i tide. De neste generasjonene vil ta fleksible arbeidsordninger for gitt, både i forhold til tid og arbeidssted, arbeidstid og ferietid, sier Brath.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, Informasjonssjef: [email protected], eller telefon: 950 288 04
Vi tar også diskusjonen på Manpowerblogg.no og facebook.com/ManpowerNorge

---

OM MANPOWER WORK LIFE
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i april 2012 i samarbeid med Kairos Future. I Norge har 4980 personer svart på et spørreskjema som vi har sendt ut via e-post. Av alle som har svart, er 2571 ansatte, 1543 arbeidssøkende, 146 selvstendig næringsdrivende og 720 studerende

Manpowers Work Life-panel i Norge består av over 10 000 personer fra alle deler av landet og med en bred fordeling når det gjelder bransjer, yrker og utdanning. Panelet dekker også alle aldersgrupper, men har en høyere andel unge (80-tallere) og lavere andel eldre (50-tallere) enn det som generelt er tilfellet i den norske arbeidsstyrken.

I tillegg til de svarende fra Worklife-panelet kommer det et kompletterende webutvalg på ca. 800 personer.

OM KAIROS FUTURE
Studien Manpower Worklife gjennomføres i samarbeid med Kairos Future som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com

Oppdatert: 2016.04.15