MEOS Q3 2018: Konkurransen tilspisser seg i det norske arbeidsmarkedet
2018.06.28

Norske jobbsøkere kan møte sommeren med fornyet optimisme. Arbeidsgiverne forventer den største oppbemanningen på over seks år, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

– Arbeidsgivere over hele landet er på jakt etter de riktige menneskene. Kampen om de beste hodene blir stadig tøffere, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Blant arbeidsgiverne i undersøkelsen planlegger én av syv (15 %) å bemanne opp. 80 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent planlegger å bemanne ned.

– Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger oppbemanning, men stadig flere sier det er vanskelig å finne kandidater med de riktige ferdighetene. Det understreker et behov. Vi som arbeidsgivere må skape tydelige karriereveier, både fra utdanning og inn i arbeidslivet, og fra ett karriereløp til et annet, sier Maalfrid Brath.

Ansettelsesplanene har vist stabil vekst, og er nå 3 prosentpoeng høyere enn den var på samme tid i fjor. Samtidig ser ManpowerGroup-sjefen at kompetansen som tilbys i arbeidsmarkedet, ikke samsvarer godt med kompetansen bedriftene er på jakt etter.

– Det er økende behov for omstillingsprogrammer, gjerne i samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Kravene til hvilken kompetanse som etterspørres, er i rask endring. Omstillingsprogrammer er et viktig virkemiddel for å sørge for at mennesker forblir attraktive på arbeidsmarkedet, sier Maalfrid Brath.

Finans i framvekst

Arbeidsgivere i bank- og finansnæringen er de mest optimistiske, med netto bemanningsutsikter på +13%. Det er de sterkeste tallene fra sektoren på over to år, og 2 prosentpoeng sterkere enn på samme tid i fjor.

– Utviklingen både innenfor reguleringer og fin-tech har skapt et enormt behov for digitale ferdigheter innen bank og finans. Det har vært en nøkkelfaktor i oppbemanningen vi har sett i denne næringen de siste kvartalene. Trenden fortsetter inn i tredje kvartal, sier Brath.

Bank- og finansnæringen er ikke den eneste som planlegger å ansette flere. I åtte av ni sektorer planlegger arbeidsgiverne å bemanne opp i tredje kvartal. Bemanningsutsiktene er bedre i fem sektorer sammenlignet med andre kvartal 2018.

Utfordringer i nord

Ikke siden 2011 har arbeidsgivere i Nord-Norge startet et år så sterkt som nå. Over årets første tre kvartaler har bemanningsutsiktene vært +12% i gjennomsnitt i regionen. Selv om etterspørselen etter arbeidskraft er høy, indikerer flere regionale rapporter at arbeidsgiverne synes det er vanskelig å få tak i mennesker med den rette sammensetningen av kompetanse og personlige egenskaper. Det kan skape utfordringer for arbeidsmarkedet i regionen på lang sikt.

– Utviklingen vi ser i Nord-Norge, illustrerer en av konsekvensene av den pågående kompetanserevolusjonen. Hvilken kompetanse virksomheter ser etter hos sine ansatte endrer seg raskt, og hos mange selskaper samtidig. Dermed får selskaper problemer med å fylle stillingene de lyser ut, samtidig som deler av arbeidsstyrken finner stadig færre jobbmuligheter, sier Maalfrid Brath.

Sør- og Vestlandet har landets mest optimistiske arbeidsgivere foran tredje kvartal. Der er netto bemanningsutsikter på +15%, det sterkeste fra regionen på over ni år. En forbedring på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal i fjor.

Arbeidsgiverne i Oslo-området er mer forsiktige før tredje kvartal. De rapporterer om netto bemanningsutsikter på +2%, hele 8 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal og 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

Mellomstore bedrifter har vekstplaner

Arbeidsgivere i alle fire bedriftsstørrelser forventer oppbemanning i 3. kvartal 2018, men mellomstore bedrifter (100-249 ansatte) skiller seg ut med netto bemanningsutsikter på +18%. Blant bedrifter med færre enn 50 ansatte er anslagene mer forsiktige, med netto bemanningsutsikter på +7%.

Oppdatert: 2018.06.28