MEOS Q2 2016: Fortsatt avventende arbeidsmarked, men optimisme i noen bransjer
2016.03.09

Arbeidsgiverne indikerer et fortsatt svakt norsk arbeidsmarked i andre kvartal 2016, ifølge arbeidsmarkedsbarometeret.

Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer i arbeidsstokken det kommende kvartalet. Av de 752 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer syv prosent at de forventer å øke bemanningen, fire prosent forventer å nedbemanne og 87 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag. Dette er det samme bildet undersøkelsen viste i forrige kvartal.

Seks av ni bransjer er positive til å øke bemanningen. Sammenliknet med forrige kvartal, rapporterer arbeidsgivere i seks bransjer imidlertid lavere forventninger.

Større optimisme innenfor bygg og anlegg

– Arbeidsmarkedet virker stabilt, og arbeidsgiverne later til å ha inntatt en vente-og-se-holdning. Det tydeligste bildet nå er at det er få arbeidsgivere som planlegger å gjøre endringer i arbeidsstokken. Samtidig er det store forskjeller mellom bransjene. Industri og olje og gass forventer nedbemanninger. Faktisk har de ikke vært like pessimistiske siden starten på vår undersøkelse i 2003. Arbeidsgivere innen bygg og anlegg og bank og finans rapporterer langt mer positive ansettelsesplaner for de kommende månedene, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

I tillegg til positive utsikter for bank og finans og innen bygg og anlegg, der netto forventet bemanningsøkning er på 13 og 11 prosent, er det også positive, men moderate forventninger innen elektrisitet-, gass- og vannforsyning samt innen handel og service.

Sammenliknet med forrige kvartal rapporterer arbeidsgiverne innenfor seks av ni bransjer lavere ansettelsesplaner. Særlig merkbart er reduksjonen innenfor olje og gass, der netto forventet bemanning reduseres med 15 prosentpoeng. Innenfor bank og finans er også forventningene redusert sammenliknet med forrige kvartal.

Beskjedne prognoser over hele landet

Selv om det er flere som vil oppbemanne enn nedbemanne i alle fem regionene, er det varierende grad av optimisme rundt i landet. De mest optimistiske er faktisk arbeidsgiverne på sørvestlandet, som rapporterer en netto bemanningsøkning på 6 prosent. Men det ser også ut til at vi kan forvente nyansettelser i Stor-Oslo og i Midt-Norge, hvor arbeidsgiverne rapporterer en netto forventet bemanningsøkning på fire prosentpoeng. I Øst- og Nord-Norge er imidlertid optimismen mer moderat.

Sammenliknet med årets første kvartal er forventet bemanningsøkning forbedret i kun to av fem regioner. I Midt-Norge rapporteres lavere forventninger, der reduseres netto forventet bemanning med fire prosentpoeng. Forventingene er også redusert med tre prosentpoeng i både Nord- og Sør-Vest-Norge. I Stor-Oslo og i Øst-Norge er det relativt stabilt. Sammenliknet med samme kvartal i fjor, rapporterer arbeidsgiverne i Stor-Oslo betydelig mer optimistiske ansettelsesplaner. Tallet for netto forventet bemanning øker med ni prosentpoeng.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup
Tlf: 930 24 314
Mail: [email protected]

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/meos

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

 

* I denne undersøkelsen brukes termen «netto forventet bemanningsøkning/-reduksjon». Med det menes det tallet vi får når vi trekker fra de arbeidsgiverne som skal redusere arbeidsstokken sin, med dem som skal oppbemanne. 

Oppdatert: 2016.04.15