Manpower Helse inngår avtale med alle sykehus i Norge
2013.01.18

Manpower Helse er valgt som førsteleverandør for innleie av sykepleiere, jordmødre og helsesekretærer ved norske sykehus. Den nye nasjonale rammeavtalen med helseforetakene gjelder fra 1. februar og har en varighet på to år, med mulighet for inntil to års forlengelse.

- Vi er svært glade for denne avtalen som gir oss mulighet til å levere sykepleiere og annet helsepersonell til hele landet. Helse er et viktig satsingsområde for oss framover. Vi setter stor pris på tilliten som blir vist oss gjennom avtalen med helseforetakene, sier konserndirektør Thor Bendik Weider i Manpower.

I pressemeldingen fra HINAS (Helseforetakenes Innkjøpsservice)  understrekes det at «alle de valgte leverandørene skal holde en høy faglig standard på sine tjenester og skal ha gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll.» Dette er andre gangen det inngås nasjonale rammeavtaler for helsepersonell vikarer.

- Manpower Helse har med sitt betydelige nasjonale og globale nettverk, og kvalitetssikrede metoder de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb for helseforetakene i Norge. Vi tilbyr våre ansatte innen helseområdet spennende oppdrag i hele landet og gleder oss til å ta fatt på jobben, sier Thor Bendik Weider.

Manpower Helse er valgt som førsteleverandør innen følgende områder:
• sykepleiere til Helse Vest og Helse Sør-Øst
• helsesekretærer til Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst
• jordmødre ved Helse Nord og Helse Sør-Øst

Manpower Helse er valgt som andreleverandør for jordmødre ved Helse Vest.

I tillegg har Manpower Helse fått avtale om innleie av spesialsykepleiere ved alle regionale helseforetak.

Manpower Helse vant avtale på alle områder vi valgte å konkurrere på, til sammen vant vi 14 områder, hvorav 7 som førsteleverandør. 

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Sven Fossum
tlf 930 24 314 / [email protected]

 

 

Oppdatert: 2016.04.15