ManpowerGroup Forum: Slik løser vi kompetansemangelen
2021.12.20

Mangelen på kvalifiserte fagarbeidere i Norge er rekordhøy. Akademia, næringsliv og politikk kom sammen på ManpowerGroup Forum 15. desember for å diskutere hvordan vi kan utvikle kompetansen morgendagens arbeidsliv trenger.

Seks av ti norske arbeidsgivere sliter med å få tak i kompetansen de trenger, ifølge en undersøkelse fra ManpowerGroup. Hvordan skal Norge løse kompetansemangelen? Det var tema på årets siste ManpowerGroup Forum, som arrangeres hvert kvartal i forbindelse med at selskapet slipper sitt arbeidsmarkedsbarometer.

– En av de største utfordringene i vårt samfunn er at det er et gap mellom kompetansen som arbeidsgivere etterspør og den som arbeidstakere tilbyr. Fremover er vi avhengige av å utvikle mer av den kompetansen arbeidsgiverne trenger, sa Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, i sin innledning.

Se ManpowerGroup Forum, gjennomført digitalt den 15. desember her. 

Hovedinnleder var Anders Fremming Anderssen, divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Han fortalte om bakgrunnen for kompetansemangelen og potensialet som ligger i en tettere kobling mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv.

Deretter var det en paneldiskusjon mellom Hege Marie Norheim, direktør for HR, kommunikasjon og bærekraft i Freyr Batteries; prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania; og Henrik Asheim, Høyres fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen. Maalfrid Brath ledet diskusjonen.

Må hente kompetansen i utlandet

Hege Marie Norheim fortalte at Freyr Batteries, som skal bygge fem batterifabrikker i Mo i Rana i Nordland, skal ansette 1.500 fagarbeidere, ingeniører og administrativt personell. Men den kompetansen finner de ikke i Norge.

– Vi kommer til å måtte gå til utlandet, både for å få kapasitet, men også for å få spisskompetanse innenfor batteriproduksjon, fortalte Hege Marie Norheim i Freyr.

Mangelen på spisskompetanse bekymrer også politikerne.

– Det som kan bremse veksten er mangel på kompetanse. Noe som bekymrer mange politikere på Stortinget er den økende kompetansemismatchen som arbeidslivet har, sa Henrik Asheim, som var minister for forskning og høyere utdanning fra 2020 til 2021.

Etablerer egen utdanning

Hvordan man kan få til et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner, var et tema flere i panelet tok opp. Asheim mener man må åpne utdanningsinstitusjonene for flere enn heltidsstudentene.

–Vi må øke fleksibiliteten i høyere utdanning slik at vi er rigget for at de aller fleste av oss på et tidspunkt skal innom for å få påfyll. Men da må påfyllet være relevant for den arbeidstakeren eller bedriften, for ellers tar man seg ikke tid, sa han.

Hege Marie Norheim i Freyr trakk frem nødvendigheten av livslang læring og korte, intensive etterutdanningsprogrammer. Selskapet har et nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner, og skal i tillegg etablere Freyr Academy for å lære opp dem som skal jobbe på fabrikkene.

– Kompetanseutvikling er helt avgjørende for vår bedrift. Vi kommer til å gjøre livslang læring til en helt sentral del av livet til våre ansatte, sa Norheim.

ManpowerGroup har de siste årene lansert flere Academy-programmer som kombinerer jobb og utdanning. Disse skal hjelpe folk med å få ny jobb i bransjer som mangler ulike former for spesialkompetanse. Noe av det som tilbys er blant annet Academy-programmer for IT-utviklere, transportarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Kompetanseutviklingen må starte før arbeidslivet ber om hjelp

Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania mener utdanningsinstitusjonene trenger forutsigbarhet for å kunne levere kompetansen arbeidslivet trenger.

For Høyskolen Kristiania er det et viktig poeng å kunne tilby utdanning som arbeidslivet etterspør. Høyskolen har derfor et tett samarbeid med næringslivet, blant annet gjennom noen av Academy-programmene til ManpowerGroup.

– Noe av det aller viktigste vi kan gjøre med de unge menneskene i dag er å sørge for at de er læringsvillige og fortsetter med å lære hele livet. De unge som kommer ut i arbeid i dag er ikke ferdig utlært. At vi får til livslang læring tror jeg er noe av det aller viktigste vi kan gjøre sammen, konkluderte Maalfrid Brath.

Oppdatert: 2021.12.20