ManpowerGroup formidler helsestudenter til hastevaksinering
2021.12.21

Helsedirektoratet har bedt ManpowerGroup om hjelp til å organisere opptil 9000 helsefagstudenter som skal bistå kommunene med å sette vaksine gjennom jul og nyttår og de første ukene på nyåret.

- Å sikre at tilstrekkelig mange helsefagstudenter kommer ut til rett kommune er en stor logistikkoppgave som må løses på rekordtid, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Regjeringen har som mål at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal få oppfriskningsdose mot covid-19 infeksjon innen utløpet av uke 2 i 2022 og at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utløpet av februar. Om lag 700 000 vaksinedoser blir sendt til landets kommuner før jul. Det betyr at kommunene må vaksinere i rekordfart. 
 
I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet etablere et tilbud der studenter rekrutteres og tildeles lisens for å kunne bistå kommunene med vaksinering. Helsedirektoratet har inngått avtale med ManpowerGroup, som skal ivareta ordningen. Når ordningen er etablert, vil studenter som ønsker å melde seg, finne mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider. Studenter som allerede er i arbeid, enten i kommunene eller i sykehus, oppfordres til ikke å melde seg til denne ordningen. De trengs der de allerede er ansatt. 
 
Ordningen skal være enkel å administrere for kommunene. Kommunene melder behov for personell til Statsforvalter som formidler dette videre til ManpowerGroup.  
 
Etter ønske fra myndighetene har ManpowerGroup etablert en egen database for oppdraget. ManpowerGroup sjekker studentenes dokumentasjon, og administrerer arbeidskontrakt og lønn. Deretter blir de matchet med kommunen der de skal bidra. Hvis de trenger reise og opphold vil de få hjelp med det. 
 
- Nå er ingenting viktigere enn å snu smittetrenden og hindre nedstenging og sykdom. Vi har stor beundring og takknemlighet overfor helsevesenet som har holdt stand gjennom pandemien. Vi er glade for at vi som bemanningsbyrå kan bidra. Nå står vi klare til å ta imot helsestudenter som skal vaksinere Norge i rekordfart gjennom jula, sier Maalfrid Brath.

Oppdatert: 2021.12.21