ManpowerGroup: Norske arbeidsgivere mangler ambisjoner og planer for flerkulturelle arbeidsplasser
2013.05.31

Norske arbeidsgivere er positive til utenlandsk arbeidskraft, men syv av ti ledere vet ikke hva de skal gjøre for å tiltrekke seg flerkulturelle medarbeidere. – Norge går glipp av viktig kompetanse, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Halvparten av norske bedriftsledere mener at flerkulturelle medarbeidere tilfører norsk næringsliv unik kompetanse vi ikke ville ha fått på annen måte. Fire av ti mener at en flerkulturell sammensetning av ansatte gir bedrifter konkurransefortrinn. Likevel er det få som har ambisjoner eller konkrete planer for å tiltrekke flerkulturelle til sin bedrift. Flere enn syv av ti vet ikke hva de skal gjøre for å framstå som en attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle arbeidssøkere. Det viser en ny Work Life-undersøkelse fra Experis, ManpowerGroup, som er gjennomført av Opinion Perduco blant 2000 bedriftsledere. Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup

- Mange norske arbeidsgivere har skjønt verdien av å få inn flerkulturelle medarbeidere, men det er skuffende at ikke flere har planer for hvordan de skal tiltrekke seg flerkulturelle arbeidssøkere. Vi er en del av et globalt arbeidsmarked, og våre arbeidsplasser kommer til å bli enda mer flerkulturelle framover. De bedriftsledere som ikke utnytter de mulighetene som finnes, vil tape i framtidens arbeidsmarked, sier Brath.

Små ambisjoner
Nær fire av ti bedriftsledere oppgir at de har en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn, men bare to av ti har ambisjoner om å ansette flere. De viktigste årsakene de oppgir til at de ikke har planer om å ta inn flere med flerkulturell bakgrunn, er at de har ansettelsesstopp og at de ansetter den best kvalifiserte uavhengig av etnisk bakgrunn.
- Det er flott at norske arbeidsgivere mener det er den rette kompetansen som er avgjørende for å ansette i sin bedrift. Men bildet blir mer sammensatt når vi ser at de likevel mener at fordommer er den viktigste grunnen til at flerkulturelle kandidater diskrimineres, sier Brath.

Fortsatt fordommer
Hun viser til at over fire av ti bedriftsledere er enige i påstanden om at fordommer blant arbeidsgivere er den viktigste grunnen til at flerkulturelle ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.
- Det ser ut til å være stor forskjell på hva man svarer om seg selv, og hva man svarer om andre arbeidsgivere. Få mener at de selv har feil holdninger, men at mange andre har det. Det kommer tydelig fram i spørsmålet om språk er en barriere: Svært få svarer at språkproblemer er årsaken til at de selv ikke vil ansette flere flerkulturelle, mens 73 prosent er enige i at manglende språkkunnskaper er et hinder for å få jobb etter sine kvalifikasjoner, sier Brath.

- Trenger ny praksis
Hun trekker fram olje- og gassbransjen som et godt eksempel på en bransje der man går etter den rette kompetansen, uavhengig av hvilket land den kommer fra.
- Mangel på ingeniører i Norge har tvunget oss til å finne dem andre steder, og vi kunne fått ut enda flere i norsk arbeidsliv. Det er fortsatt et stykke igjen før det norske arbeidslivet velger personer med den rette kompetansen uavhengig av geografisk bakgrunn. Mange velger fortsatt det trygge og kjente. Vi trenger en holdningsendring og en ny praksis på dette området, slik at vi får tatt i bruk dem som faktisk ønsker å komme til Norge for å jobbe, sier Brath.

Hovedfunn i undersøkelsen:
• 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn

• Hotell/restaurant har i størst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (65 %), fulgt av industri (48 %). Tjenesteytende næringer har i minst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (30 %) Små geografiske forskjeller

• 74 prosent har ikke ambisjoner om å øke andelen

• 37 prosent er enige i at flerkulturell sammensetning av ansatte gir bedrifter konkurransefortrinn sammenlignet med bedrifter som ikke har det

• 73 prosent mener mangelfulle språkkunnskaper er til hinder for å få jobb etter kvalifikasjoner

• 43 prosent mener fordommer blant arbeidsgivere er den viktigste årsaken til at flerkulturelle ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner

• 49 prosent mener flerkulturelle tilfører norsk næringsliv unik kompetanse vi ikke ville fått på annen måte

• 74 prosent vet ikke hva de skal gjøre for å framstå som en attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle arbeidssøkere

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mars 2013 på oppdrag fra Experis, ManpowerGroup, blant 2000 ledere i private bedrifter.

Last ned pressemelding i PDF.
Last ned undersøkelsen i PDF.

For mer informasjon:
Tove Bø Laundal, informasjonsjef i ManpowerGroup.
Tlf. 95 02 88 04. E-post: [email protected]

 

 

Oppdatert: 2016.04.15