ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q2 2014: Positive signaler for arbeidsmarkedet
2014.03.11

Norske arbeidsgivere gir positive signaler til jobbsøkere for våren, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2014. Forventet sysselsetting ligger 3 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal.

- Selv om vi ser positive signaler for tidsperioden april til juni, er det vanskelig å forutse hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg på lengre sikt. Det er interessant å se at arbeidsgivere i syv av de ni bransjene planlegger å øke bemanningen, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.

Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer åtte prosent at de forventer å øke bemanningen, to prosent melder om reduksjon og 89 prosent planlegger samme bemanning som i dag. Dette er en økning siden forrige kvartal og er på samme nivå som andre kvartal i fjor.

Sesongjustert ligger forventet økning i sysselsettingen på 7 prosent. 

Bemanningsplanene blant arbeidsgiverne er positive i alle regioner og i syv av ni bransjer.

Avventer utviklingen
I finans- og konsulentbransjen melder arbeidsgiverne om en økning i bemanningen på 19 prosent, det er tolv prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal og seks prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

- Framtidsutsiktene for finans- og konsulentbransjen ser bra ut og ligger på et høyere nivå enn i hele 2013. Vi venter spent på resultatene for tredje kvartal for å se om optimismen blant arbeidsgiverne i bransjen vedvarer, sier Brath.

I industrien forventer arbeidsgiverne en økning i bemanningen på elleve prosent, mens olje og gass venter en økning i bemanningen på 8 prosent.

Sammenlignet med forrige kvartal planlegger arbeidsgivere økt bemanning i fem bransjer, mens det sammenlignet med samme periode i fjor ventes en nedgang i fem bransjer. Størst nedgang siste året ser ut til å være i handel og service, der arbeidsgiverne melder om en nedgang i bemanningen på ti prosentpoeng i forhold til samme tid i fjor.

Alle regioner venter økt bemanning
Arbeidsgivere i alle fem regioner i Norge forventer økt bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske bemanningsplanene på syv prosent for Østlandet og i sørvest. Også i Midt-Norge og Nord-Norge er det positive signaler med en forventet økt bemanning på seks prosent, mens arbeidsgiverne i Stor-Oslo planlegger økt bemanning på fem prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning i forventet bemanning i fire av fem regioner.

Last ned pressemelding i PDF
Last ned komplett rapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: [email protected]

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm 

Om Manpower Employment Outlook Survey
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

 

 

Oppdatert: 2016.04.15