Manpowers arbeidsmarkedsbarometer Q1 2015: Svakeste bemanningsvekst på fem år
2014.12.09

Inngangen til det nye året kan være starten på det tøffeste arbeidsmarkedet på fem år. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometerundersøkelse for første kvartal 2015.

Av de 750 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen svarer 7 prosent at de forventer en økning i bemanningen, 6 prosent forventer nedbemanning og 86 prosent planlegger samme bemanningsnivå som i dag. Sesongjustert ligger forventet bemanning på 3 prosent, en nedgang på to prosentpoeng siden forrige kvartal. Så lav optimisme må vi tilbake til finanskrisen i 2009 for å finne.

- Selv om det fortsatt er flere selskaper som planlegger å oppbemanne enn å nedbemanne, får vi en rimelig kjølig start på det norske arbeidsmarkedet i 2015, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.  
- At en høy andel planlegger samme nivå på bemanningen som i dag, er likevel et tegn på fortsatt stabilitet i arbeidsmarkedet.

Mellomstore bedrifter mest optimistiske

Arbeidsgivere i mellomstore bedrifter har de mest optimistiske planene for ansettelser i første kvartal. Samtidig forventer store bedrifter å redusere antall årsverk. Sammenliknet med samme periode i fjor er de største selskapenes forventninger redusert med betydelige 15 prosentpoeng.

- Tendensene vi så for årets siste måneder fortsetter inn i 2015. Store selskaper, med minst 250 ansatte, signaliserer også denne gang den svakeste optimismen for vekst, sier Brath.

Avventende i Oslo-området

I fire av fem regioner forventer arbeidsgiverne økt bemanning over nyttår. De mest negative arbeidsgiverne finner vi på Østlandet og i Oslo-området. Resten av landet melder om forholdsvis positive utsikter.

- Vi er spente på om utviklingen på Østlandet og i Oslo vil forplante seg til resten av landet neste kvartal, sier Brath.

Svakere i fem bransjer siste år

Arbeidsgivere i åtte av ni bransjer forventer, med varierende margin, en økning i antall ansatte i neste kvartal. Høyest forventninger har arbeidsgiverne innen olje- og gass, mens arbeidsgivere innen bank og finans forventer vekst i antall ansatte. Mest forsiktige er arbeidsgiverne innenfor offentlig sektor, med en negativ prognose for årets første kvartal.

Sammenliknet med fjorårets barometer har arbeidsgivere i fem bransjer lavere forventninger til økning i bemanningen, og prognosene er lavere i tre av ni bransjer, sett i forhold til fjerde kvartal 2014.

Last ned pressemelding
Last ned komplett rapport
Se video

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: [email protected]

Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm


Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Oppdatert: 2016.04.15