Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2013: Arbeidsgivere forventer stabil bemanningsvekst
2013.03.12

Norske arbeidsgivere planlegger fortsatt økt bemanning i andre kvartal av 2013. I Stor-Oslo har forventningene blitt vesentlig høyere enn første kvartal. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2013 viser at det stabile arbeidsmarkedet vil fortsette.

8 prosent av arbeidsgiverne planlegger å øke antall ansatte, mens 2 prosent har planer om å redusere bemanningen i andre kvartal. Sesongjustert ligger netto forventet bemanning på 6 prosent. Dette er likt fra første kvartal i 2013, men en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal i fjor. I alle regioner og bransjer rapporteres det om positiv bemanningsvekst neste kvartal.

- Det ser ut som om norske arbeidsgiveres forventninger til bemanningen har stabilisert seg på et relativt nøkternt nivå, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Tar seg opp i Oslo
Første kvartal 2013 forventet arbeidsgiverne i Stor-Oslo at bemanningen ville stå uforandret. Dette var en nedgang på hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal av 2013 ser arbeidsmarkedet i Stor-Oslo ut til å ta seg opp igjen, med en netto forventet oppbemanning på hele 18 prosent.

- Det gledelig å se at de negative prognosene for Stor-Oslo i første kvartal ser ut til å endre seg, og at arbeidsgiverne i regionen igjen planlegger bemanningsvekst. Stor-Oslo har de siste årene hatt høyest forventninger til oppbemanning sammenlignet med resten av landet, og nedgangen vi så i undersøkelsen forrige kvartal var uventet, sier Brath.

Venter vekst i Nord
I Nord Norge er arbeidsgiverne også positive til andre kvartal, og her forventes en bemanningsøkning på 8 prosent. Dette er 3 prosentpoeng mer enn i første kvartal av 2013. Sør-Vestlandet planlegger en bemanningsøkning på 7 prosent, med en nedgang på 4 prosentpoeng fra første kvartal.

I resten av landet er tallene svake, og Østlandet forventer kun 1 prosent bemanningsøkning i andre kvartal av 2013. Dette er en nedgang på 7 prosentpoeng fra første kvartal, og de laveste forventningene siden første kvartal av 2010. Midt-Norge forventer en liten økning på 2 prosent. Dette er 2 prosentpoeng nedgang fra forrige kvartal, og 9 prosentpoeng nedgang fra samme periode i fjor.

Økning i alle bransjer
Norske arbeidsgivere forventer fortsatt økning i bemanningen i alle bransjer. Størst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester, og handels- og servicebransjen. Her forventes det henholdsvis 17 prosent og 15 prosent vekst.

- Til tross for positive bemanningsplaner, er forventningene lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  Nedgangen siste år er størst i bygg- og anleggsbransjen, hvor vi ser en nedgang på 12 prosentpoeng, men bemanningsplanene er stabile sammenlignet med forrige kvartal, sier Brath.

Positiv trend i Europa
I Europa, Midt-Østen og Afrika rapporterer arbeidsgivere i 9 av 24 land at de ikke forventer økt sysselsetting i andre kvartal. Dette er likevel en klar forbedring fra første kvartal i år, da 13 av 24 land så negativt på bemanningsøkning.

- Forventningene om sysselsetting er blandet og mange ledere avventer nok ansettelser til man ser en løsning på gjeldskrisen i Europa og tegn på fastere fotfeste for den globale økonomien. Likevel er det gledelig å se at arbeidsgivere i mer enn tre fjerdedeler av arbeidsmarkedene på verdensbasis rapporterer at de er positive til å ansette, sier Brath.

I Europa er optimismen størst i Tyrkia, og Storbritannia har de mest positive planene på fem år. Sverige forventer 2 prosentpoeng lavere bemanningsvekst i andre kvartal enn i første kvartal. Polen forventet nedbemanning for første gang siden 2008 forrige kvartal, og forventer ytterligere 1 prosentpoeng nedgang for andre kvartal. Italia, Spania, Hellas og Nederland har svakest forventninger for andre kvartal 2013, og i Italia og Spania har forventningene om oppbemanning aldri vært lavere enn nå.

Les hele rapporten: MEOS_Norway_Q2.2013.pdf
Statistikkverktøy MEOS: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tove Bø Laundal, informasjonssjef:
Tlf: 95 02 88 04, e-post: [email protected]
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. MEOS har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og over 65.000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land. MEOS sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

 

Oppdatert: 2016.04.15