ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2014: Svakeste arbeidsmarked siden 2003
2013.12.10

Få norske arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen i første kvartal 2014, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2014. Forventet bemanningsvekst er den svakeste siden undersøkelsen startet i Norge i 2003.

Norske arbeidsgivere melder om nøkterne bemanningsplaner framover. Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, svarer fem prosent at de forventer å øke bemanningen, tre prosent melder om reduksjon og 92 prosent planlegger samme bemanning som i dag. Dette er en nedgang siden forrige kvartal og sammenlignet med samme periode i fjor.

Sesongjustert ligger forventet økning i sysselsettingen på 3 prosent. Dette er de svakeste jobbutsiktene siden norske arbeidsgivere svarte på undersøkelsen første gang i tredje kvartal 2003.

- Vi går inn i 2014 med en avventende holdning til økt bemanning blant arbeidsgiverne. Dette er de samme signalene arbeidsgiverne ga forrige kvartal. Det er store variasjoner mellom regionene og bransjene, og mange steder er det likevel gode utsikter for de som har planer om å bytte jobb, sier konsernsjef i Manpower Group, Maalfrid Brath.

Størst optimisme i bygg og anlegg
Arbeidsgivere i sju av ni bransjer forventer å ansette flere i løpet av første kvartal i 2014. De mest offensive bemanningsplanene finner vi i bygg og anlegg. Her ligger forventet økning i bemanningen på 12 prosent, en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med både forrige kvartal og samme periode i fjor.
- Arbeidsledigheten har økt i bygg- og anleggsbransjen i høst, men barometeret viser positive signaler for økt aktivitet i bransjen over nyttår, sier Brath.

- Det er første gang på ti år vi har målt negative bemanningsplaner innen transport og logistikk, altså at det er flere arbeidsgivere i bransjen som sier de skal nedbemanne enn som sier de har planer om å ansette flere. Dette kan ha sammenheng med store endringer i bransjen, med sentralisering og effektivisering som skaper et lavere bemanningsbehov. Selv om det er flere arbeidsgivere som skal oppbemanne enn nedbemanne i finans- og konsulentbransjen, har vi aldri før målt så lavt nivå på bemanningsplanene. Det er tydelig at norske arbeidsgivere særlig innen disse bransjene er usikre på utviklingen framover og har inntatt en avventende holdning, sier Brath.

Økning i fem bransjer sammenlignet med forrige kvartal
Sammenlignet med forrige kvartal planlegger arbeidsgivere økt bemanning i fem bransjer, mens det er svakere bemanningsplaner i fire av bransjene. Størst nedgang siden forrige kvartal er meldt innen transport og logistikk samt handel og service. Det er også disse to bransjene som har størst nedgang i bemanningsplanene sammenlignet med samme periode i fjor.

Alle regioner venter økt bemanning
Arbeidsgivere i alle fem regioner i Norge forventer økt bemanningen neste kvartal, med de mest optimistiske bemanningsplanene i Nord- Norge. Sammenlignet med forrige kvartal er det imidlertid svakere jobbutsikter i tre regioner. I Midt-Norge og Oslo er det en nedgang i forventet bemanning. Samtidig ventes bemanningen å øke noe både på Østlandet og i Nord-Norge sammenlignet siden forrige måling. I løpet av året har forventningene til bemanning dalt i sørvest og på Østlandet.
- Tallene for Nord-Norge vitner om at bedriftsledere i landsdelen er de mest positive ved inngangen til neste år, de har tro på økonomisk vekst og økt rekruttering fremover, sier Brath.

Last ned pressemelding i PDF
Last ned komplett rapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: [email protected]
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Oppdatert: 2016.04.15