Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2014: Norges største selskaper forventer nedbemanning
2014.09.09

Det er de største bedriftene i Norge som er mest pessimistiske med tanke på utviklingen i fjerde kvartal 2014, mens de mellomstore bedriftene i Norge fortsatt planlegger å øke bemanningen.

Av de 750 norske arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen om hvordan de ser for seg utviklingen i bemanningen neste kvartal, svarer ni prosent at de forventer å øke bemanningen, fire prosent melder om reduksjon og 83 prosent spår at de vil ha behov for samme bemanning som i dag. Sesongjustert ligger netto forventet bemanning på fem prosent. Dette er stabilt sammenlignet med forrige kvartal, noe som bekreftes av at arbeidsgivernes bemanningsplaner er positive i alle fem regioner og i syv av ni bransjer.

- Generelt er arbeidsmarkedet i Norge fortsatt noe avventende og vi forventer ingen store endringer de neste månedene, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Setter standarden
Undersøkelsen viser at bedriftens størrelse er viktig for hvor positivt man ser på bemanningen i neste kvartal. Arbeidsgivere i mellomstore bedrifter er de mest optimistiske, her planlegger syv prosent økt bemanning. I store selskaper forventer åtte prosent av arbeidsgivere redusert behov for arbeidskraft. Sammenlignet med samme kvartal i fjor gir dette en nedgang på 18 prosentpoeng.

- Utviklingen i de store selskapene har en tendens til å sette standarden i markedet. Tiden vil vise om deres negative forventninger til bemanningsbehovet vil smitte over på de mindre bedriftene, sier Brath.

Vekst i bygg- og anleggsbransjen
Arbeidsgivere i syv av ni bransjer forventer en økning i antall ansatte i siste kvartal av 2014. Byggenæringen har de høyeste forventningene. Her oppgir 12 prosent at de skal øke bemanningen. Arbeidsgiverne innen olje- og gass er mer forsiktige enn tidligere.

- Arbeidsgivere i bygg- og anleggsbransjen har ikke vært så optimistiske siden fjerde kvartal i 2012 Det er et positivt signal, og det er muligens både forventninger om igangsetting av større infrastrukturprosjekter og et relativt godt marked for nybygg som ligger bak denne optimismen, sier Brath.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor forventer arbeidsgivere i fem av ni bransjer færre nyansettelser, og forventningene er også lavere i seks bransjer sammenlignet med tredje kvartal av 2014.

Små regionale forskjeller
Det er forventet økt bemanning i alle fem regioner i løpet av de kommende tre månedene.
Sammenliknet med forrige kvartal i fjor er norske arbeidsgivere i både Nord-Norge og Øst-Norge mer positive til fremtidige ansettelser, og forventer henholdsvis tre og to prosent høyere netto bemanning i fjerde kvartal. I Midt-Norge forventer arbeidsgiverne derimot fire prosentpoeng lavere behov for nyansettelser. Forventningene er relativt stabile i Sørvest, i Stor-Oslo spår ikke arbeidsgiverne noen endring.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sven Fossum, informasjonssjef i ManpowerGroup:
Tlf.: 930 24 314, e-post: [email protected]

Last ned komplett rapport: MEOS 4Q, 2014
Internasjonale tall: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm

Om Manpower Employment Outlook Survey
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.

Oppdatert: 2016.04.15