Norske arbeidsgivere spår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år
2019.09.17

Bemanningsutsiktene i fjerde kvartal er de sterkeste på åtte år, viser ferske tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterke bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor. Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, fire prosent nedbemanne, mens 81 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken. Dette gir sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +10%.

– Selv om norsk økonomi samlet sett har vokst, har mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger. Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og både legger ned og oppretter nye stillinger. Helhetsbildet er likevel at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for fjerde kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Sterkeste utsikter i industrisektoren

Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +14%, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og 6 prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

Også arbeidsgiverne i olje- og gassektoren melder om høy optimisme, med netto bemanningsutsikter på +10%. Dermed er olje- og gassnæringen den viktigste bidragsyteren til de positive bemanningsutsiktene.

Optimisme i Stor-Oslo

Arbeidsgivere i alle fem regioner planlegger å øke bemanningsnivået i fjerde kvartal. Stor-Oslo forventer det sterkeste arbeidsmarkedet på seks år, og rapporterer netto bemanningsutsikter på +15% - en betydelig forbedring på 13 prosentpoeng siden forrige kvartal, og opp 15 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi vet at den økte optimismen kommer samtidig med en omstilling i arbeidsoppgaver i bedriftene. Det skaper et dynamisk arbeidsmarked over hele landet, og særlig i de store byene. I ManpowerGorup jobber vi med virksomheter på tvers av sektorer for å møte behovet for ny kompetanse, både gjennom rekruttering og nye samarbeidsformer. Bedriftenes største utfordring er å få tilgang på folk med riktig kompetanse raskt nok, sier Brath.

Optimismen er også høy både på Øst- og Sør-Vestlandet, der utsiktene ligger på henholdsvis +10% og +9%. For Sør-Vestlandet er ansettelsesutsiktene uendret sammenlignet med forrige kvartal, men forbedres med betydelig margin på 11 prosentpoeng sammenlignet med denne gangen for ett år siden.

De svakeste regionale utsiktene på 4 % forventes i Midt- og Nord-Norge. Begge regioner har sett arbeidsgiveroptimismen flate ut etter en boom i 2018.

Vekst på tvers av organisasjonsstørrelse

Innen Bank & Finans-, Landbruk-, og Offentlig sektor forventer arbeidsgivere en jevn ansettelsestakt med utsikter på +12%. Olje og gass rapporterer en netto oppbemanning på +10% og byggsektorens utsikter ligger på +6%.

Transport, Lager og Logistikk venter den laveste ansettelsestakten med netto bemanningsutsikter på +2%.

Virksomheter av alle størrelser forventer oppbemanninger i fjerde kvartal. Mellomstore selskaper (100-250 ansatte) forventer det sterkeste arbeidsmarkedet og rapporterer netto bemanningssutsikter på +17%. Store- (over 250 ansatte) og små selskaper spår en jevn ansettelsesstakt på henholdsvis 13% og +12%. Utsiktene for mikro-bedrifter ligger på +10%.

ManpowerGroup har spurt 753 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.  

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup Norge

Oppdatert: 2019.09.17