Råd til unge: Ta utdanning!
2015.08.18

Muligheten for å få seg en jobb i dag, øker med utdanning, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Hvilket råd du ville gitt deg selv som 18-åring? Seks av ti nordmenn svarer: ”Ta utdanning”.

Spørsmålet er stilt i den siste Work Life-undersøkelsen fra ManpowerGroup, som er gjennomført av Opinion.

– Muligheten for å få seg en jobb i dag, øker med utdanning. I dag finnes det færre jobber som ikke krever skolering, og det er mange som kjemper om dem. Det er interessant å se hvor sterkt dette rådet til unge står i befolkningen, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Et annet råd som gis er reiser og opplevelser, 13 prosent ville ha rådet seg selv til å reise og oppleve mer. En av ti mener imidlertid at det beste rådet er å finne en interessant jobb. 

Jobb gir mening i livet
Undersøkelsen, som er gjennomført i anledning ManpowerGroups 50-årsjubileum, ønsker å kartlegge hva som er meningen med arbeid for folk flest. Å ha en meningsfull jobb viser seg å være avgjørende for at vi nordmenn skal ha det bra. Hele 74 prosent av de yrkesaktive i dag mener at jobben er en viktig del av livet. Seks av ti mener også at jobben påvirker deres livslykke.

– Jobben ansees av mange å være en arena for både utfordringer og mestring. Den gir oss opplevelsen av å være til nytte og er også ofte en del av vårt sosiale nettverk. Hvordan vi har det på jobben har derfor mye å si for hvordan vi har det ellers i livet, sier Brath.

En del av identiteten
Over halvparten av de spurte identifiserer seg med yrket sitt og mener at en stor del av deres identitet er knyttet til jobben. Denne oppfatningen deles i like stor grad av menn og kvinner i ulike aldre. De med høy utdanning er imidlertid i noe større grad enig enn de med kort utdanning.

– Jobb er en viktig del av identiteten vår. Det er ikke uvanlig at vi starter å beskrive oss selv med å fortelle om vårt yrke og hvor vi jobber. Det sier andre mye om hva vi kan, hva vi gjør og kanskje også om hvordan vi ser på samfunnet rundt oss, sier Brath. 

Oppdatert: 2016.04.15