Støtter EUs bemanningsdirektiv
2012.01.18

Flere fagforeninger har varslet at de vil avholde en politisk streik rettet mot EUs vikarbyrådirektiv 18. januar. ManpowerGroup støtter imidlertid direktivet fordi det sikrer lønns- og arbeidsvilkårene for utleide.


EU-direktivet skal sikre at vikarer får lik lønn som han/hun ville ha hatt som direkte ansatt i innleiebedriften.

– ManpowerGroup ønsker direktivet velkommen og håper på snarest mulig implementering i norsk lovgivning. Siden etableringen av Manpower i Norge i 1965 har vårt hovedprinsipp vært at våre utleide medarbeidere skal lønnes likt som kundens egne ansatte, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Behov for midlertidig arbeidskraft
Flere LO-forbund er motstandere av bemanningsdirektivet og vil demonstrere dette med en politisk streik 18. januar kl. 12. De frykter direktivet vil gi vekst for bemanningsbransjen, mens EU-direktivet tvert i mot sier at en velfungerende bemanningsbransje er en forutsetning for et vel fungerende arbeidsmarked.

– Det er et stort behov for midlertidig arbeidskraft i Norge ved permisjoner, sykefravær, prosjekter, sesongsvingninger osv. Dette kan enten løses ved innleie fra seriøse bemanningsforetak som lønner bra og som skaffer nytt arbeid når oppdraget er over, eller det kan løses ved midlertidige ansettelser der den ansatte står mer "alene" og ikke har noe annet å gå til når vikariatet er slutt, sier Maalfrid Brath.

Undersøkelse blant ansatte
En fersk undersøkelse fra NHO-Service viser at de aller fleste ansatte i bemanningsbransjen har det bra på jobb og at de vil anbefale venner og bekjente til å ta tilsvarende arbeid.

– Ca hver tredje medarbeider Manpower leier ut, får fast ansettelse hos en av våre kunder. Dette kommer i tillegg til de vi rekrutterer direkte til faste stillinger hos våre kunder. For de som har mål om å få fast og ordinær jobb i det norske arbeidslivet er bemanningsforetakene en attraktiv og effektiv vei. Andre har kanskje ikke et slikt overordnet mål.

For uansett hensikten våre medarbeidere har med å jobbe for oss, viser våre personalundersøkelser at 76 prosent av våre utleide medarbeidere alt i alt er tilfredse med å ha ManpowerGroup som arbeidsgiver og at ca samme prosentandel vil anbefale oss som en god arbeidsgiver til venner og bekjente, understreker Maalfrid Brath.

Les også konsernsjef Maalfrid Braths innlegg om EU-direktivet i “Viktige vikarer” (DN 09.11.11)

NHO-service: Politisk streik

Oppdatert: 2016.04.15