Vi er kreativt frustrerte på jobb
2013.01.11

Mangel på mulighet til å være kreative på jobb gjør oss frustrerte, viser en undersøkelse fra ManpowerGroup. Hver fjerde nordmann opplyser at de er kreativt frustrerte på jobb. Arbeidsgivere risikerer å gå glipp av mange gode løsninger, hvis ikke medarbeiderne får utløp for kreativiteten, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Tre av fire i undersøkelsen ser på seg selv som kreative og mener det er viktig å få være kreativ på jobb. Likevel sier kun en av fire at de opplever at de får muligheten til det, viser ManpowerGroups Work Life-undersøkelse. Majoriteten av norske arbeidstakere mener at det i liten grad fokuseres på kreativitet på arbeidsplassen. Kun syv prosent synes at det i svært stor grad fokuseres på kreativitet på arbeidsplassen.

- I dagens kunnskapsintensive verden er kreativitet og innovasjonsevne ettertraktede egenskaper, og mange bedrifter har dette blant sine verdier. Likevel sier mange arbeidstakere at de ikke får muligheten til å vise kreativitet på arbeidsplassen. Her kan arbeidsgivere gå glipp av verdifull nytekning for bedriften, sier Brath.

Vil ha ros og anerkjennelse
Når nordmenn fritt får angi tre ord som de spontant assosierer med begrepet kreativitet, så er oppfinnsom det ordet som flest nevner, fulgt av frihet, fantasi og nytenkende. Andre ord som nevnes ofte, er løsningsorientert og skapende.

På spørsmål om hvilke type tiltak arbeidstakere mener bidrar til økt kreativitet på arbeidsplassen, er det tilbakemeldinger i form av anerkjennelse og ros som skiller seg klart ut. Dette følges av muligheten til å kunne føre egne forslag videre, samt gode systemer for å kunne utnytte medarbeideres ideer. Det gamle knepet med å sette inn et bordtennisbord på pauserommet er det imidlertid få som tror på.

- I jobbsammenheng er løsningsorientering og nytekning viktig for å få fram nye og smartere måter å løse arbeidsoppgavene på. Funnene i undersøkelsen er dermed en oppfordring til alle ledere om å legge til rette for at de gode ideene skal komme opp og fram, sier Brath.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, informasjonssjef ManpowerGroup
Telefon: 95028804, e:post: [email protected]

 

Oppdatert: 2016.04.15