Work Life: To av tre vil bli leder
2012.02.17

To av tre har lederambisjoner, men det er fortsatt langt flere menn enn kvinner som har ønske om sette seg i sjefsstolen, viser en ny Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup.

Ifølge undersøkelsen vil syv av ti bli leder på et eller annet tidspunkt i karrieren. Ca en av ti ønsker å bli leder så fort som mulig, og to av ti ønsker å bli leder i løpet av noen år. Mens den største gruppen, fire av ti, vil bli leder en eller annen gang i karrieren. Bare tre av ti sier de ikke vil bli leder.

- Det er flott at mange ønsker å ta på seg ansvar som leder. Samtidig må vi utfordre at karriere kun må skje i en lederposisjon. I årene som kommer, er det kompetanse Norge skal leve av. Vi trenger å dyrke fagtalentene. Mange organisasjoner ødelegger flinke fagfolk, fordi de absolutt skal ha dem inn i lederrollen, fremfor å utvikle dem som de fagekspertene de faktisk er, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

 

 

Menn har større lederambisjoner

 

Av undersøkelsen går det frem at 75 prosent av mennene ønsker seg lederutfordringer på kort eller lang sikt, mens det bare er 64 prosent av kvinnene som sier det samme.

- Fortsatt har kvinner andre ønsker enn menn i arbeidslivet. Det må vi respektere. Samtidig oppfordrer jeg kvinner til også å ta ansvar for bunnlinjen. Man er ikke alene om ansvaret når man er leder, man har et team rundt. Ikke minst som toppleder setter man agendaen og har mulighet for å få en stor grad av frihet – hvis man er flink til å delegere, sier Brath.

Work Life-undersøkelse viser klart at det er de yngste som er de mest ambisiøse. Hele 86 prosent  av de som er født på 90-tallet har ambisjoner om å bli leder. 40 prosent av de som er født på 50-tallet som har de samme ambisjonene.

Overtalt og betalt
I undersøkelsen er det spurt om hva som kan få noen til å ønske å bli leder, eller å bli leder fortere? De tre vanligste svarene er at det er bedre betalt, å bli bedt om å søke en lederstilling og at jeg hadde mer arbeidslivserfaring.

- Mange kan tenke seg å bli leder, men trenger en ekstra oppfordring og anerkjennelse fra ledere og kolleger på at de er ønsket i stillingen. Vi som allerede er ledere, må være støttende og oppmuntrende når vi ser ledertalenter i organisasjonen, sier Brath.

 

  

Diagram 1: Faktorer som kan få ansatte til å ønske å bli ledere. Respondentene måtte krysse av for tre svaralternativer. De som svarte at de ikke ville bli leder, fikk spørsmålet ”Hva kan få deg til å ønske å bli leder?”. De som svarte at de ville bli leder en gang i fremtiden, fikk spørsmålet ”Hva kan få deg til å ønske å bli leder tidligere?”.

 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tove Bø Laundal, Iinformasjonssjef: [email protected], eller 950 288 04
Vi tar diskusjonen på Manpowerblogg.no og facebook.com/ManpowerNorge

ManpowerGroups Work Life-undersøkelse:
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som er gjennomført i oktober 2011 i samarbeid med Kairos Future, et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå. I Norge har 5130 personer svart på spørreskjemaet. Av alle som har svart i Norge, er 2770 ansatte, 1618 arbeidssøkende, 130 selvstendig næringsdrivende og 612 studerende.

Manpower Work Life
Resultatene er hentet fra den nyeste Work Life-undersøkelsen som Manpower gjennomførte i oktober 2011 i samarbeid med Kairos Future.

I Norge har 5130 personer svart på spørreskjemaet. Av alle som har svart i Norge, er 2770 ansatte, 1618 arbeidssøkende, 130 selvstendig næringsdrivende og 612 studerende.

De fleste av dem som har svart på undersøkelsen, har en profil registrert på Manpower.no. De inngår i Manpower Work Life-panelet, som i Norge består av ca. 10 000 personer. En mindre del av det norske utvalget er levert av webpanelfirmaet Cint.

Om Kairos Future
Studien Manpower Work Life gjennomføres i samarbeid med Kairos Future som er et uavhengig forsknings- og konsulentbyrå som hjelper bedrifter, myndigheter og organisasjoner med å forstå og håndtere samfunnsendringer. Mer informasjon finner du på www.kairosfuture.com

 

 

Oppdatert: 2016.04.15