Etikk

 

ManpowerGroups leverandører må forplikte seg til en forsvarlig og etisk drift

Vi har alltid lagt stor vekt på en høy standard for etisk forretningsdrift. Standarden skal alltid være retningsgivende i vårt daglige arbeid med; medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Alle ansatte i ManpowerGroup har et personlig ansvar for å følge våre etiske retningslinjer.