65-års erfaring med å gi mennesker arbeid

 

ManpowerGroup ble grunnlagt i Milwaukee, Wisconsin, USA av advokatene Elmer Winter og Aaron Scheinfeld i 1948.

De første kontorene åpnet i Milwaukee og Chicago. I dag er ManpowerGroup til stede i mer enn 80 land og har mer enn 33 000 ansatte internt og 4,4 millioner utleide per år. Hovedkontoret er fortsatt i Milwaukee.

I Norge åpnet ManpowerGroup i 1965. Fra den spede begynnelse med ett kontor i Oslo og 67 personer i arbeid har vi dagkontor på 35 steder i Norge, og hver dag går 6000 medarbeidere på jobb hos en av våre kunder.

Fundamentet som ManpowerGroup ble tuftet på, lever fortsatt i beste velgående. Lenge før det ble mote å snakke om samfunnsansvar og verdier, var dette en del av vår kjernevirksomhet. Allerede i 1969 skrev Elmer Winter et notat til sine medarbeidere der han diskuterte spørsmålet om hensikten med å jobbe i ManpowerGroup var noe mer enn å maksimere profitten for eierne. Svaret var selvsagt ja: Det å kunne vie arbeidsdagen til å skaffe mennesker arbeid og kunder kompetente medarbeidere er noe som gir mening til langt utover det å tjene penger. 

Se hele ManpowerGroups historielinje på våre globale sider.