Vår plan for et bærekraftig arbeidsmarked

 

ManpowerGroup er en av Norges største arbeidsgivere, noe som betyr et stort ansvar. Derfor jobber vi med bærekraft og støtter konsernets globale mål for bærekraftig utvikling. 

Arbeidslivet endrer seg i et raskt tempo. Vi i ManpowerGroup ønsker å hjelpe både bedrifter og mennesker med å forstå og håndtere de endringer som skjer. Vi ønsker å hjelpe mennesker med å forbedre sine karrieremuligheter, velge veier til et bedre liv, finne sin første eller neste jobb, gå videre i karrieren og utvikle sine ferdigheter. 

På denne måten vil de være bedre rustet for kravene i arbeidslivet og mer arbeidsdyktige på lang sikt. Vi ønsker også å hjelpe bedrifter med å forstå overgangen og styrke den. 

Bærekraftige arbeidsplasser utgjør en reell forskjell 
Vi mener at alle har rett til en jobb, og vårt mål er å hjelpe mennesker til å skaffe eget levebrød og til å oppleve nødvendig utvikling. Vi er overbevist om at meningsfulle og bærekraftige jobber forandrer folks liv. 

Sammenhengen mellom vårt bærekraftsarbeid og FNs bærekraftsmål 
ManpowerGroups globale bærekraftarbeid knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. De mest relevante målene er mål nr 4 - God utdanning, mål nr 5 - Likestilling mellom kjønnene, mål nr 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål nr 10 - Mindre ulikhet.  

De riktige ferdighetene i dag og i morgen 
Vi har valgt å fokusere vårt bærekraftsarbeid på tre områder som bidrar til et bærekraftig arbeidsmarked og positiv samfunnsutvikling. På disse tre områdene bidrar vi både gjennom daglige gjøremål og aktiviteter og gjennom vårt samfunnsengasjement. 

Formålet og pilarene i bærekraftsarbeidet 

  1. Klar for jobb  Vi gir mange unge deres første jobbmulighet. Vi hjelper unge mennesker raskt å komme i arbeid etter å ha fullført sin utdannelse, og vi kan tilby utdannelse i etterspurt kompetanse og yrker gjennom våre Academy-løsninger. Gjennom å arbeide i ManpowerGroup kan unge få vist seg frem på arbeidsmarkedet. Vi har også et tett og viktig samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Vi bidrar til å hjelpe unge med å sette opp og drive sin egen bedrift, og gjennom dette lære seg spilleregler og ansvarsforhold i arbeidslivet. 
  2. Oppdatering av kompetanse  Vi hjelper mennesker med å bygge ferdigheter for det moderne arbeidslivet slik at de kan holde seg sysselsatt og relevante gjennom hele arbeidslivet. I dagens raskt skiftende arbeidsliv er konstant læring avgjørende for å være attraktiv i arbeidsmarkedet. Våre ansatte har alltid muligheten til å utvikle sine ferdigheter og raskt få erfaring fra ulike oppgaver.  Vi tilbyr alle våre medarbeidere tilgang til konsernets kompetanseportal, powerYOU. powerYOU gir medarbeidere tilgang til over 10.000 e-læringskurs, bøker, videoer og micro-læringer. Manpower har lansert MyPath®, et globalt program for utvalgte medarbeidere. Programmet setter fokus på personlig utvikling og skal forberede våre medarbeidere på arbeidslivet som i fremtiden vil endres raskt. Programmet setter en ny struktur på medarbeiderreisen slik at de over tid kan bli mer bevisst sine styrker, personlige egenskaper og utviklingsområder.  
  3. Integrering og inkludering  Vi jobber for likeverdige og inkluderende arbeidsplasser. Vi mener at nøkkelen til integrering er å ha en jobb å gå til. Våre konsulenter og rådgivere gir jobbsøkere støtte, coaching og muligheter til å starte studier eller finne en ny vei i karrieren. 

Arbeidsforhold - karriere med sikkerhet 
Som en av Norges største private arbeidsgivere tar vi ansvar ved å tilby bærekraftige arbeidsplasser til våre ca. 5000 ansatte. Alle ansatte i ManpowerGroup er omfattet av likelønnsprinsippet, og vi følger selvsagt arbeidsmiljøloven. Våre medarbeidere skal oppleve oss som en trygg, etisk og ryddig arbeidsgiver gjennom våre rutiner og gjeldende ordninger, som overtidsbetaling, ferie, pensjon og forsikring.  

Vi tar arbeidsmiljøet på alvor 
ManpowerGroup har et høyt ambisjonsnivå innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi arbeider for et godt arbeidsmiljø med trygge, likeverdige og sunne arbeidsplasser der risikoen for ulykker og yrkessykdommer minimeres. Alle ansatte skal trives og være fornøyd i sitt arbeid. De skal også føle at de har en reell mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon. 

ManpowerGroup mener at varsling er positivt både for bedriften og samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Medarbeidere som er villige til å varsle er en viktig ressurs for ManpowerGroup. Det er også den enkelte medarbeiders plikt å varsle om kritikkverdige forhold.  Alle våre medarbeidere har tilgang til vårt varslingssystem.  

Mangfold og likestilling 
For ManpowerGroup er mangfold og likestilling viktige mål. Kompetansebasert mangfold skaper forutsetninger for økt vekst og sunne organisasjoner. Våre rekrutteringsprosesser er strukturerte og objektive, og ferdigheter, kunnskap og kompetanse kommer alltid først.  For oss er det viktig at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet som finnes i samfunnet. På samme måte er dette en av grunnene til at folk ønsker å jobbe med oss. 

Likestilling eksisterer bare hvis det fremmes
ManpowerGroup fremmer aktivt karrieremuligheter for kvinner, og har dokumenterte prosesser og målsetninger for å vise at dette er mer enn ord. I vår organisasjon er det en selvfølge at kvinner er representert i alle roller og på alle nivå.   

Kompetanseutvikling og karriere 
Kompetanseutvikling er en svært viktig del av et bærekraftig arbeidsliv. ManpowerGroups mål er å bidra til både våre ansattes, men også næringslivets bærekraft og utvikling. Dette krever relevant kompetanse på mange nivå. Vi ser kontinuerlig kompetanseutvikling av alle våre ansatte, uansett hvor de har sin arbeidsplass som avgjørende for vår konkurransekraft. Kompetanseutvikling er også avgjørende for den enkeltes mulighet til å holde seg i arbeid, og å holde seg relevant i det fremtidige arbeidsmarkedet. Bedrifter trenger også kompetente og læringsorienterte medarbeidere for å vinne i sine markeder og i sin bransje.

Gjennom å fokusere på læring og utvikling gjennom hele karrieren, vil medarbeidernes kompetanse forbli attraktiv på arbeidsmarkedet også på lang sikt, og bedrifter vil ha tilgang til denne kompetansen. Vi vet at personlig utvikling er en svært sterk drivkraft for mange mennesker, sammen med trivsel på jobb.  

Etikk – bærekraft i virksomheten 
Vårt arbeid med å skape en bærekraftig virksomhet er basert på våre verdier, vår visjon og vår lederfilosofi. Vi arbeider systematisk med våre prosesser og rutiner, og evaluerer kontinuerlig disse. Vi har dokumenterte prosesser for oppfølging av prestasjoner, vurdering av risiko, forbyggende risikoreduksjon og oppfølging. prestasjoner, internkontrollen i ManpowerGroup har som mål å minimere negative effekter som kan oppstå i virksomheten og mulige innvirkninger disse kan ha på omverdenen. Dette er en viktig del av vårt arbeid for en bærekraftig virksomhet. 

Menneskerettigheter 
ManpowerGroup avviser og har nulltoleranse for enhver form for trakassering eller diskriminering.. Alle mennesker har rett til å bli behandlet med respekt, og skal oppleve dette i kontakt med oss. ManpowerGroup verdsetter alle individer, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk opprinnelse, funksjonshemming eller religion. ManpowerGroup fordømmer menneskehandel og barnearbeid.  

Sertifikater og utmerkelser 
Vårt arbeid for et bærekraftig arbeidsliv har fått mange anerkjennelser både i Norge og internasjonalt: 

  • ManpowerGroup Norge har nådd gullnivå i EcoVadis internasjonale bærekraftvurdering, og er rangert som ledende innen CSR. EcoVadis har basert sin vurdering på en svært omfattende analyse av våre retningslinjer, tiltak og prosesser i samfunnsansvar, samt en ekstern analyse av medier og interessenter. EcoVadis har evaluert mer enn 10.000 selskaper over hele verden, og vi er blant de 5% av selskapene som har nådd gullnivået. 
  • Dow Jones Sustainability Index rangerer ManpowerGroup som et av verdens mest bærekraftige selskaper. Indeksen vurderer årlig selskaper basert på en rekke faktorer knyttet til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. ManpowerGroup er det eneste profesjonelle tjenesteselskapet som har gått inn i indeksen i elleve år på rad. 
  • ManpowerGroup er kåret til et av verdens mest etiske selskaper av Etisphere Institute for ellevte år på rad.  Selskapene som mottar denne prisen fremmer aktivt en kultur der etikk og åpenhet er en selvfølge på alle nivåer i selskapet. 
  • Fortune gjennomfører årlig en undersøkelse av store selskaper. Denne er rangert av kunder basert på kriterier som sosialt ansvar, kvalitet, evne til å tiltrekke seg talent og resultater. Vi er stolte av å være det eneste selskapet i vår bransje som rangeres både som et av verdens mest etiske og også et av verdens mest beundrede selskaper. 
  • Vi er også inkludert i flere bærekraftindekser: FTSE4Good Index, Ethibel Excellence Index, Pax Ellevate Global Women's Index Fund.  Mer informasjon om våre priser finner du på manpowergroup.com    Miljø - redusert innvirkning ManpowerGroup arbeider for å redusere den negative effekten vår virksomhet har på miljøet, og har et systematisk miljøarbeid basert på kontinuerlig forbedring. Vi er nå i prosess med å bli miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Arbeidet er en integrert del av ManpowerGroups kvalitetssystem. 

Miljø - redusert innvirkning 
ManpowerGroup arbeider for å redusere den negative effekten vår virksomhet har på miljøet, og har et systematisk miljøarbeid basert på kontinuerlig forbedring. Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Miljøsertifiseringen er en integrert del av ManpowerGroups kvalitetssystem. 

 

Vår største innvirkning på miljøet er hovedsakelig CO2-utslipp fra reiser, strømforbruk og avfall. Vårt miljøarbeid og miljøpolitikk fokuserer derfor på reisemønstre og karbondioksidutslipp fra virksomheten. Konsernet har som mål å redusere CO2 med 5% innen utgangen av 2021 målt mot 2019 tall.