Ungt entreprenørskap

 

Ungt Entreprenørskap har som visjon å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Manpower og Ungt Entreprenørskap har felles fokus på fremtidens arbeidsliv, og bidrar aktivt til at unge mennesker skal få muligheter og nødvendig kompetanse til å gå ut i arbeidslivet.

Manpower har etablert konkurransen ”Beste HR-bedrift” for ungdoms- og studentbedrifter, og har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om å utvikle programmet Fra utdanning til jobb. Vi har i flere år vært vertskap for "Leder for en dag".

Manpower viser også internasjonalt engasjement som sponsor og med representasjon i styret for Junior Achievement/Young Enterprice i Europa. Vi er dessuten hovedsponsor for Junior Achievement Worldwide.