Vår visjon og våre verdier

Vår visjon er å være ledende i å skape og levere de tjenester som gjør våre kunder til vinnere i et arbeidsmarked i kontinuerlig forandring. Vi er 500 kolleger på 23 lokasjoner i Norge som jobber administrativt. I tillegg har vi til en hver tid 6000 mennesker som jobber ute hos våre kunder. Vi er en del av et globalt konsern som jobber sammen etter klare verdier; tro på menneskelig evne og kraften i kunnskap og innovasjon. Våre verdier betyr mye for oss, og er en viktig ledestjerne for alle som jobber i ManpowerGroup.

People
  • Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv.
  • Vi respekterer mennesker som enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål.
  • Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.
  • Vi anerkjenner alles bidrag til vår suksess – våre ansatte, kunder og kandidater. Vi oppmuntrer og belønner prestasjoner. 
Knowledge
  • Vi deler vår kunnskap, vår kompetanse og våre ressurser, slik at alle forstår hva som er viktig i dagens og fremtidens arbeidsliv – og hvordan vi best skal handle.
  • Vi lytter aktivt og bruker denne informasjonen til å kontinuerlig utvikle våre relasjoner, løsninger og tjenester.
  • Med utgangspunkt i vår forståelse av arbeidslivet følger vi aktivt med i utviklingen og bruker de beste arbeidsmetoder.
Innovation
  • Vi leder an i arbeidslivet.
  • Vi våger å utvikle oss, være nyskapende og pionerer. Vi aksepterer aldri status quo. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre arbeidsmåter. Vi trives med nytenkning og rask respons – vi tar sjanser, og vi vet at vi ikke alltid lykkes, men vi utsetter aldri våre kunder for risiko.

Forretningsledelsen i Norge

manpower-websize-36789
Maalfrid Brath
Konsernsjef ManpowerGroup
manpower-websize-35332
Trygve Solem
Konserndirektør Experis
Solvi Spilde Monsen
Sølvi Spilde Monsen
Konserndirektør Manpower
Martin A Nesse  341 x 251 px
Martin Nesse
Konserndirektør Finance
manpower-websize-37064
Rut Elise Samuelsen
Konserndirektør People & Culture
Halvorsen, Frode II-web
Frode Halvorsen
Konserndirektør Strategic Accounts
manpower-websize-35809
Sven Fossum
Konserndirektør Communications
Davidsen, Claude Marie
Claude Marie Davidsen
Konserndirektør IT
Grethe Hustad 341 x 251 web (1)
Grethe Hustad
Konstituert Leder Jefferson Wells
Haugstulen, Åse
Åse Marie Haugstulen
Director Bid Team
Falcke, May-Britt-1
May-Britt Falcke
Director Talent Solutions Right Management Norway

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om hva vi kan bistå med, eller ønsker å komme i kontakt med noen i våre selskaper Manpower, Experis, Jefferson Wells eller Talent Solutions.

Experis Sentralbord: +47 22 01 81 00
E-post: firmapost@no.experis.com

Jefferson Wells Sentralbord: +47 22 01 81 30
firmapost@jeffersonwells.no

Manpower Sentralbord: +47 22 01 80 00
E-post: firmapost@manpower.no

Talent Solutions Right Management Telefon: +47 40 00 24 95
E-post: information.norway@right.com

Talent Solutions RPO & MSP
Tlf:+47 94 85 72 02

Våre selskaper

Manpower er Norges største og ledende bemanningsbyrå. Vi bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor.

les mer om Manpower

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte.

les mer om Experis

Talent Solutions bistår organisasjoner med å attrahere, utvikle og lede talenter, for å sikre rett kompetanse i dag og i fremtiden.

les mer om Talent Solutions

Jefferson Wells leverer konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi.

les mer om Jefferson Wells