Våre løsninger

Det vil være et enormt behov for grønn kompetanse når Norge innen 2030 skal bygge ut mer fossilfri kraft, etablere ny grønn industri og omstille næringer til å bli mer bærekraftige. ManpowerGroup med våre selskaper Manpower, Experis, Talent Solutions og Jefferson Wells, er et av verdens største selskaper innen bemanning, rekruttering og HR-tjenester. Som eksperter på grønn kompetanse kan vi bistå din virksomhet med å finne ansatte med riktig kompetanse for det grønne skiftet. Vi leverer løsninger som hjelper din virksomhet med å lykkes med grønn omstilling.

Rekruttering

Nesten alle bransjer omstiller – eller skal omstille seg i årene som kommer, men mange selskaper vet ikke hvilken kompetanse de trenger eller hvor de skal finne den. I ManpowerGroup har vi rekruttert over 200 grønne stillinger til Norges ledende selskaper, og vi har etablert et eget rekrutteringsteam i Jefferson Wells med spisskompetanse på rekruttering av grønn kompetanse.

Konsulenttjenester

Med spisskompetanse, et sterkt fagmiljø og landsdekkende tilstedeværelse, sikrer vi at våre kunder har riktig kompetanse og kapasitet der den trengs.

Vi har flere hundre ingeniører og økonomer og mer enn 700 IT-konsulenter med lang erfaring fra sine fagområder, som hver dag bidrar til å skape verdi for våre kunder.  Med kombinasjonen av dyktige konsulenter og et stort partnernettverk, sørger vi for at våre kunder alltid får tilgang på den kompetansen de trenger.

Bærekraftstjenester innen økonomi

Vi har et eget konsulentteam dedikert til å hjelpe selskaper med å integrere bærekraftige praksiser i sin kjernevirksomhet. Med vår ekspertise og erfaring innen ESG-rammeverk, rapporteringsstandarder og interessentengasjement, er vi godt rustet til å møte dine spesifikke ESG-behov.

Les mer om våre bærekraftstjenester innen økonomi.

Bemanning

Vi vet at behovet for arbeidskraft kan variere på grunn av sykefravær, permisjoner eller at din virksomhet står foran et større prosjekt eller en annen situasjon der bemanningen er kritisk. Derfor er det viktig å ha en arbeidsstyrke som til enhver tid er tilpasset dine utfordringer og behov for å nå de forretningsmessige målene. Vi er eksperter innen bemanning og rekruttering, og har engasjerte rådgivere på 22 kontorer over hele landet, som er klare til å hjelpe deg med kompetente medarbeidere innen din bransje. De har alle vært gjennom grundige intervjuer, blitt nøye vurdert og fått sjekket referansene sine. Med rett person til rett tid har du større forutsetninger for å lykkes.

Rådgivning, utvikling og omstilling

Er din talentstrategi bærekraftig? For at virksomheter skal ha ansatte med rett kompetanse i dag og i fremtiden, kreves det en god og veloverveid talentstrategi. ManpowerGroup kan bistå deg gjennom våre løsninger innen rådgivning, utvikling og omstilling, slik at du som arbeidsgiver alltid er i forkant.  Vi bistår organisasjoner med å attrahere, lede og utvikle talenter. Vi er spesialister på lederutvikling, endrings- og omstillingsløsninger og outsourcing av skalerbare rekrutteringsløsninger for å sikre at du har medarbeidere og ledere med rett kompetanse.

Steinar Jonasen Instefjord

Steinar Jonasen Instefjord
Green Business Development Director, ManpowerGroup Nordic

"Norge kan trenge 115.000 mennesker til grønne næringer i 2030, ifølge beregninger fra Oslo Economics. Det vil med andre ord være et enormt behov for kompetanse. ManpowerGroup skal derfor være den beste partneren for våre kunder for å finne rett kompetanse for å lykkes med det grønne skriftet."

The greening world of work
Grønne jobber: Trendrapport 2023

Ifølge World Economic Forum kan den grønne omstillingen skape så mange som 30 millioner nye arbeidsplasser på verdensbasis innen 2030. Men endringen gir opphav til et økende problem: mangelen på ferdigheter. ManpowerGroups nyeste globale rapport tar for seg de viktigste trendene rundt det grønne skiftet og hvordan det vil påvirke virksomheter og arbeidsmarkedet.

les mer
DNV ISO 14001-2

Verdens mest anerkjent standard for miljøledelse

ManpowerGroup i Norge er sertifisert innen ISO 14001:2015, for å vise våre ansatte, kunder, kandidater og øvrige samarbeidspartnere gjennom handling at vi forplikter oss til å gjøre det som trengs for å redusere vårt fotavtrykk. Vi har forpliktet oss til en årlig reduksjon på 5% innen avfall, energi og reiser, målt mot 2019. Vi tilknytter oss leverandører som fortrinnsvis er miljøsertifisert.

les mer