Vår visjon og våre verdier

Vår visjon er å være ledende i å skape og levere de tjenester som gjør våre kunder til vinnere i et arbeidsmarked i kontinuerlig forandring. Vi er 800 kolleger på 20 lokasjoner i Norge , og i tillegg har vi til enhver tid mange tusen mennesker som jobber ute hos våre kunder. Vi er en del av et globalt konsern som jobber sammen etter klare verdier; tro på menneskelig evne og kraften i kunnskap og innovasjon. Våre verdier betyr mye for oss, og er en viktig ledestjerne for alle som jobber i ManpowerGroup.

People
  • Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv.
  • Vi respekterer mennesker som enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål.
  • Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.
  • Vi anerkjenner alles bidrag til vår suksess – våre ansatte, kunder og kandidater. Vi oppmuntrer og belønner prestasjoner. 
Knowledge
  • Vi deler vår kunnskap, vår kompetanse og våre ressurser, slik at alle forstår hva som er viktig i dagens og fremtidens arbeidsliv – og hvordan vi best skal handle.
  • Vi lytter aktivt og bruker denne informasjonen til å kontinuerlig utvikle våre relasjoner, løsninger og tjenester.
  • Med utgangspunkt i vår forståelse av arbeidslivet følger vi aktivt med i utviklingen og bruker de beste arbeidsmetoder.
Innovation
  • Vi leder an i arbeidslivet.
  • Vi våger å utvikle oss, være nyskapende og pionerer. Vi aksepterer aldri status quo. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre arbeidsmåter. Vi trives med nytenkning og rask respons – vi tar sjanser, og vi vet at vi ikke alltid lykkes, men vi utsetter aldri våre kunder for risiko.

Forretningsledelsen i Norge

Maalfrid Brath
Maalfrid Brath
Konsernsjef ManpowerGroup

Trygve Solem
Trygve Solem
Konserndirektør Experis

Kopi av Manpower bakgrunn ansatte 341 x 251 px (6)
Rannveig Krane
Konserndirektør Manpower

Martin Nesse
Martin Nesse
Konserndirektør Finance

Kjersti Dahl bakgrunn 341 x 251 px (8)
Kjersti Dahl
Leder People & Culture

Frode Halvorsen
Frode Halvorsen
Konserndirektør Strategic Accounts

Sven Fossum
Sven Fossum
Konserndirektør Communications

Claude Marie Davidsen
Claude Marie Davidsen
Konserndirektør IT

 
Åse Marie Haugstulen
Åse Marie Haugstulen
Direktør Bid Team

Kopi av Manpower bakgrunn ansatte 341 x 251 px (4)
Helen Remnås
Direktør Talent Solutions Norden

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om hva vi kan bistå med, eller ønsker å komme i kontakt med noen i våre selskaper Manpower, Experis, Jefferson Wells eller Talent Solutions.

ExperisSentralbord: +47 22 01 81 00
E-post: firmapost@no.experis.com

Jefferson WellsSentralbord: +47 22 01 81 30
firmapost@jeffersonwells.no

ManpowerSentralbord: +47 22 01 80 00
E-post: firmapost@manpower.no

Talent Solutions Right ManagementTelefon: +47 40 00 24 95
E-post: getstarted@right.no

Talent Solutions RPO & MSP
Tlf: +47 40463539

Våre selskaper

Manpower er Norges største og ledende bemanningsbyrå. Vi bemanner og rekrutterer til privat og offentlig sektor.

LES MER OM MANPOWER

Experis er et ledende norsk IT-konsulentselskap med mer enn 400 ansatte.

LES MER OM EXPERIS

Talent Solutions bistår organisasjoner med å attrahere, utvikle og lede talenter, for å sikre rett kompetanse i dag og i fremtiden.

LES MER OM TALENT SOLUTIONS

Jefferson Wells leverer konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi.

LES MER OM JEFFERSON WELLS