Våre løsninger

Vi bistår organisasjoner med å attrahere, lede og utvikle talenter, og leverer teknologibaserte og innovative HR-løsninger for å sikre at du har medarbeidere med rett kompetanse i dag og i fremtiden. Talent Solutions er spesialister på ledelse, endrings- og omstillingsløsninger og outsourcing av skalerbare rekrutteringsløsninger.

Talent Solutions Right Management - talent-, leder- og medarbeiderutvikling

Globale karriereeksperter

Right Management har mer enn 40 års erfaring fra å støtte og utvikle medarbeidere og ledere. Våre løsninger er basert på innsikt og teknologi, og tar utgangspunkt i virksomhetens behov og kultur. Vi utvikler arbeidsstyrkens kompetanse og ferdigheter for å sikre at dine ansatte - og din virksomhet - er forberedt på å møte morgendagens strategiske kompetansekrav gjennom følgende løsninger:

  • Lederutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Karriereomstilling/outplacement
  • Lederdcoaching
  • Coaching
  • Assessment
  • Teamutvikling

Vi bistår deg og din virksomhet med løsninger som øker de ansattes engasjementet og prestasjoner slik at du kan nå virksomhetens strategisk mål.

Les mer om hvordan Right Management kan hjelpe deg på www.talentsolutions.manpowergroup.se

Kontaktperson:
Peter Bergman
Sales Manager
 +47 40 46 35 39
peter.bergman@right.no

Talent Solutions RPO - Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing

For at en organisasjon skal kunne nå sine mål, må de tiltrekke seg og rekruttere de rette talentene. Dette løses tradisjonelt via eksterne rekrutteringsbyråer som løser enkeltoppdrag, etter behov. Om organisasjonens målsetninger krever større volumrekrutteringer, rekrutteringsprosjekter av kort- eller langvarig karakter, eller om egne ressurser ikke har tid til å håndtere arbeidsmengden – kan vi løse dette for deg gjennom våre Recruitment Process Outsourcing (RPO)- løsninger.     

Med våre RPO-løsninger kan vi ta det overordnet ansvaret for deres rekruttering og prosesser. Vi vil fungere som en forlenget arm til det eksisterende Talent Acquisition-temaet (TA), ansvarlig rekrutteringsleder eller andre interessenter. Vi vil fungere som Trusted Advisors og gi råd blant annet om Employer Branding, Employer Value Proposition (EVP) eller generelt program og prosesstøtte. Slik kan du sikre at din virksomhet øker sin attraktivitet i et svært konkurranseutsatt talent- og kandidatmarked. Samtidig sikre at basisorganisasjonen og kjerneteam kan fokusere på sine oppgaver og interne målsetninger. Våre prosjektledere og rekrutterere er spesialister innen ulike fagområder, og jobber med din merkevare i organisasjonens egne systemer. Alt dette gjør vi for å ha en så transparent prosess som mulig.

Hele eller deler av rekrutteringsprosessen
Vi har lang erfaring og har god innsikt i kandidat- og arbeidsmarkedet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi kan skreddersy løsninger for å kunne ta ansvar for hele eller deler av din rekrutteringsprosess. Våre løsninger er skalerbare og vi tilpasser ressurser etter dine behov, med mål om å støtte din organisasjon med bærekraftige rekrutteringsstrategier. Vi tilbyr reduserte rekrutteringskostnader, mer effektiv «time-to-fill», 100% dedikasjon og økt produktivitet inn mot rekrutteringsledere eller eksisterende TA-organisasjon. 

Full- Cycle Recruiting og Project RPO 
For både langvarige og midlertidige prosjekter som f.eks. utvelgelse til traineeprogrammer, volum- eller sommerjobbrekruttering kan vi levere programmer raskt og effektivt. Med vårt globale nettverk, kombinert med lokalkunnskap, kan vi også etablere Cross-Border rekruttering for å finne talenter utenfor Norges grenser eller for lokasjoner i andre land.

On Demand Recruiters 
Vi kan bistå og støtte din eksisterende TA-organisasjon ved midlertidig høyt volum. Våre «Recruiters On Demand» kan raskt avlaste en rekrutteringsavdeling og ivareta kandidatopplevelsen etter egne målsetninger. Utførelsen kan enten være fra våre kontorsteder eller on-site hos oppdragsgiver. Rekrutter(e) ledes alltid av en Program Manager som følger opp avtalte KPIer.

Talentrådgivning og Candidate Sourcing
Å være en attraktiv arbeidsgiver, å vite hvilke selskaper som konkurrerer om kandidatene og på hvilke vilkår samt å ligge i forkant med å bruke digitale verktøy i rekrutteringsprosessen, er helt avgjørende for å lykkes med rekruttering i dagens arbeidsmarked. Ved hjelp av vår ekspertkunnskap, våre undersøkelser eller vår datadrevne markeds- og kandidatkartlegging sørger vi for at du lykkes med å rekruttere de riktige talentene.

Les mer om hva vi kan bistå med: www.talentsolutions.manpowergroup.se

Talent Solutions TAPFIN - MSP Managed Service Provider

TAPFIN MSP hjelper organisasjoner med optimalisering og kostnadseffektivisering av konsulentkjøp. Vi bistår virksomheter med å strukturere og bedre innkjøpskontroll, samt gir juridisk bistand. 

Talent Solutions TAPFIN er en Managed Service Provider (MSP), hvor vi opererer som våre kunders forlengede innkjøpsarm mot konsulentselskaper og frilansere i markedet. Med fokus på å attrahere markedets beste konsulenter, datastyring, kostnadskontroll, effektivisering og compliance, kjøper vi konsulenter og resultatprosjekter for 600 MSP-kundeprogrammer over hele verden med en omsetning på rundt 200 milliarder kroner årlig. 

Virksomhetsbistand, konsulentkjøp
Vi kaller det Contingent Workforce Management. Vi har ekspertisen til å effektivisere håndteringen av konsulentkjøp, noe som resulterer i raskere ansettelser og større kostnadsbesparelser.

Statement of Work Management (SOW). Når din organisasjon har konsulenter hvor arbeidet styres og reguleres av en Statements of Works, har vi ekspertisen til å kunne gjennomgå, håndtere og optimalisere arbeidet. På denne måten kan vi gi deg faktabaserte data for å hjelpe deg å ta raskere beslutninger.

Vi bygger ditt nettverk av kandidater
Vi tilbyr Workforce Solutions Management. Vi kan bistå med å bygge og administrere dine konsulentnettverk for enkelt å koordinere og kommunisere med kompetansen du behøver. 
Workforce Advisory - ved hjelp av innsikt og data vi besitter, kan vi i kombinasjon med våre datasystemer innen statistikk og analyse, lage rapporter og markedsundersøkelser om konsulent- og arbeidsmarkedet. Disse rapportene blir en viktig informasjonskilde ved fremtidige konsulentkjøp.

Les mer om hva vi kan bistå mer her: www.talentsolutions.manpowergroup.se

Kontaktperson:
Peter Bergman
Sales Manager
 +47 404 63 539

peter.bergman@right.no

Peter Bergman
Sales Manager, Talent Solutions Norge

Peter Bergman

Trenger du hjelp med din talentstrategi? Vi tar gjerne en prat om dine behov og utfordringer, og hvordan vi i Talent Solutions kan hjelpe deg og din virksomhet med å lykkes.

KONTAKT OSS