Fortsatt høy fart i arbeidsmarkedet

Høy inflasjon, høye renter og brems i boligmarkedet biter ikke på bemanningsutsiktene til norske bedrifter. Ved inngangen til 2024 er det fortsatt rekordhøye bemanningsutsikter i arbeidsmarkedet.

Høy inflasjon, høye renter og brems i boligmarkedet biter ikke på bemanningsutsiktene til norske bedrifter. Ved inngangen til 2024 er det fortsatt rekordhøye bemanningsutsikter i arbeidsmarkedet. 

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 39 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 16 % forventer å nedbemanne. Den samlede netto bemanningsutsikten for alle bransjer er +23 %, en moderat nedgang på 2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Likevel opprettholdes det høye nivået i bemanningsutsiktene som har kjennetegnet arbeidsmarkedet siden slutten av 2021. 

Utfordringer i IT- og eiendomsbransjen 

Tallene i arbeidsmarkedsbarometeret viser likevel en mer sprikende situasjon i arbeidsmarkedet. IT var i forrige kvartal den bransjen med høyest bemanningsutsikter, men er den bransjen som i undersøkelsen har størst nedgang i utsiktene på 36 prosentpoeng. Finans, eiendom og forbrukerrettet sektorer ser også betydelige fall i bemanningsutsiktene. 

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge, kjenner seg igjen i tallene. 

– Den høye norske kronen bidrar til å holde farten i de eksportrettede næringene. Verre er det for IT-bedriftene og eiendoms- og finanssektoren, som sliter med å sikre seg nye oppdrag. At mange holder litt igjen på lommeboka gjør også at bedrifter innen detaljhandel og forbrukertjenester ser mindre positivt på tiden fremover, sier Brath. 

Årsaker til bemanningsutfordringene 

I bransjene med høye bemanningsutsikter, som innen energi og industri, mener Brath at disse bedriftene lenge har manglet kvalifiserte ansatte. 

– Mangel på nok kvalifisert kompetanse har vært hovedårsaken til den vedvarende høye bemanningssituasjonen i mange bransjer. For mange bedrifter har det ført til at ledige stillinger ikke har blitt fylt. Dermed har heller ikke bemanningsbehovet gått ned.  

Brath fremhever at bedrifter hele tiden må tenke på kompetanseutvikling, enten de sliter med å få tak i folk eller i nok oppdrag. 

– Ved å permittere ansatte risikerer du at de forsvinner. Har bedriften råd kan det derfor være lurt å heller sikre den ansatte kompetansepåfyll. Da er bedriften klar når oppdragene igjen kommer. Bedrifter som ikke finner rette personer til stillingene deres bør se om de kan heve kompetansen til eksisterende ansatte for å møte kompetansebehovet deres, sier Brath.  

Bemanningsutsiktene for hele arbeidsmarkedet 

 Bemanningsutsikter hele markedet

 

Bemanningsutsiktene over tid 

Nettoutsikter per kvartal for alle bransjer, % 

 Bemanningsutsikter over tid

 

Bemanningsutsikter per bransje, % 

 Bemanningsutsikter pr bransje