MEOS Q1 2023: Økt uro blant norske bedrifter

Bemanningsutsiktene faller kraftig i det nyeste arbeidsmarkedsbarometeret fra ManpowerGroup. – Mange arbeidsgivere setter seg nå på gjerdet, sier konsernsjef Maalfrid Brath.

Hvert kvartal spør bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup norske arbeidsgivere om de skal bemanne opp, bemanne ned eller holde bemanningen uendret i kommende kvartal. Nå er arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal i 2023 klart.

Det viser at arbeidsgiverne er langt mindre optimistiske nå enn for tre måneder siden. 39 prosent av arbeidsgiverne svarer at de skal bemanne opp, mens 18 prosent skal bemanne ned. Nettoutsiktene går dermed kraftig tilbake, fra +34 prosent forventet netto bemanningsendring til +23.

Forrige gang arbeidsmarkedsbarometeret falt så mye var i tredje kvartal 2020, den første målingen etter koronanedstengingen. Da falt bemanningsutsiktene fra +16 prosent til -6.

– Vi ser at noen virksomheter har begynt å si opp folk. Man frykter fremtiden, og har satt på bremsen for nyansettelser. Vi merker at arbeidsgivere setter seg på gjerdet i flere bransjer, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

MEOS Q1 2023

Lært leksa etter korona

Netto bemanningsutsikter beregnes ved å ta andelen som skal bemanne opp, trekke fra andelen som skal bemanne ned, og justere for årstidsvariasjoner. Tallet du da får gir en indikasjon på om næringslivet skal bemanne opp eller ned i neste kvartal.

Netto bemanningsutsikter på +23 betyr at det fortsatt er flere arbeidsgivere som forventer å øke bemanningen enn som forventer å redusere den. Braath mener det er to grunner til dette.

– Det er fortsatt mye som går bra i norsk økonomi, selv om vi nok ikke har sett den fulle effekten av inflasjon og høyere renter ennå. Det fører til usikkerhet og uro. For det andre tror jeg flere bedriftsledere er villige til å holde på verdifull kompetanse i en nedgangsperiode. Hvis du reduserer bemanningen midlertidig for å kutte kostnader, kan det fort bli dyrt når økonomien bedrer seg og du skal hente folk tilbake. Her tror jeg mange lærte en viktig lekse under korona, sier Braath.

Alle setter på bremsen – unntatt energibransjen

Ifølge undersøkelsen har bemanningsutsiktene falt på tvers av bransjene. Den største nedgangen finner vi i helsesektoren, der utsiktene faller med 24 prosentpoeng. IT-bransjen har også et stort fall med 17 prosentpoeng.

Mindre optimisme MEOS Q1 2023

Én bransje er like fullt mer optimistiske enn andre. Energi og infrastruktur har høyest bemanningsutsikter med +30 prosent. Denne kategorien inkluderer olje og gass, kraftproduksjon og strømnettet. Samtidig er denne kategorien ny, så det finnes derfor ikke noe sammenligningsgrunnlag fra forrige kvartal.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i oktober og november blant 770 norske arbeidsgivere.

Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og resultater fra undersøkelsen.