Grønne jobber: Trendrapport 2023

Ifølge World Economic Forum kan den grønne omstillingen skape så mange som 30 millioner nye arbeidsplasser på verdensbasis innen 2030. De fleste jobbene vil være innen energisektoren og nye teknologier. Men endringen gir opphav til et økende problem: mangelen på ferdigheter.

ManpowerGroups nyeste globale rapport tar for seg de viktigste trendene rundt det grønne skiftet og hvordan det vil påvirke virksomheter og arbeidsmarked.

The greening world of work

Rapporten tar blant annet for seg spørsmålene:

• Hva er de viktigste drivkreftene bak det grønne skiftet?

• Hva kan ledere gjøre for å få til et mer effektivt bærekraftsarbeid som gir resulteter, og styrke virksomhetens konkurransefortrinn i markedet?

• Hvordan kan virksomheter sikre sin fremtid og forberede overgangen til det grønne skiftet, og gjøre omstillingen både forståelig og engasjerende for hele organisasjonen?

• Hvordan vil disse trendene påvirke kompetanseplanlegging og de ansatte?

LAST NED RAPPORTEN HER