14 viktige arbeidsmarkedstrender – vår trendrapport for 2024 er her

ManpowerGroups globale trendrapport «The Age of Adaptability» ser på hvilke trender som er viktige i arbeidsmarkedet i 2024. Den ser blant annet på den raske automatisering, økt fokus på grønn omstilling og hvordan generativ AI endrer hele arbeidsmarkedet.

MPG-2024-Workforce-Trends-Social-Post-02-What-You-Will-Find-FB-LI-X

Rapporten i korte trekk:

  • Ifølge rapporten forventes kunstig intelligens å skape flere arbeidsplasser, og det understreker viktigheten av å sette mennesker i hjertet av AI-utvikling.
  • Den globale grønne omstillingen antas å være der det skapes flest nye jobber de neste fem årene. Bedriftenes bærekraftstenkning påvirker både hvor attraktive produktene og tjenestene deres er, samt hvor populære de er som arbeidsgiver.
  • Disse endringene stiller nye krav til bedrifters og ansattes tilpasningsevne og øker etterspørselen etter spesialisert kompetanse. For å takle omstillingen og bygge bro over generasjonsgapet kreves strategisk omskolering og videreutdanning.
  • Arbeidsgivernes behov for omstilling og teknologisk utvikling, og ansattes krav om fleksibilitet, autonomi og kompetanseutvikling skaper en delvis ny balanse med hybridarbeid og gjensidig engasjement i samfunnsspørsmål.

Om rapporten:
I mer enn ti år har ManpowerGroups årlige trendrapport analysert driverne som påvirker arbeidsmarkedet: endret demografi, teknologiske utvikling, konkurranseevne og individuelle valg. I årets rapport trekkes det frem 14 trender, som synliggjør både arbeidstakeres og arbeidsgiveres perspektiv på arbeidsmarkedet og gir verdifull innsikt i et arbeidsliv i rask endring.

Les hele rapporten her.