Ny rapport: slik påvirkes arbeidsgivere og arbeidstakere av den grønne omstillingen

Bedrifter både i Norge og internasjonalt må øke sin kompetanse betydelig for å takle den grønne omstillingen. En ny rapport fra ManpowerGroup ser på hvordan den grønne omstillingen påvirker fremtiden for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Investeringer i grønn teknologi vil bare få oss halvveis i det grønne skiftet dersom arbeidsgivere ikke klarer å omskolere og videreutdanne ansatte slik at de har de rette forutsetningene for å operere i et grønnere arbeidsmarked, sier Steinar Jonasen Instefjord, Green Business Development Director i ManpowerGroup i Norden. 

Green rapport

Kompetansemangelen som råder i dag bremser arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Å finne kvalifiserte kandidater, få til effektiv opplæring- og utdannelse og finne overførbare ferdigheter er de viktigste hindringene som håndteres av bedriftsledere som implementerer grønne omstillinger.

• Syv av ti arbeidsgivere internasjonalt rekrutterer eller planlegger å rekruttere grønne talenter for å tilegne seg bærekraftskompetanse, hovedsakelig for fornybar energi, produksjon, drift og IT.

• Bransjene med størst internasjonal etterspørsel er IT/teknologi (77 %) og finansielle tjenester (75 %).

Grønne bedrifter er attraktive arbeidsgivere

For mange kandidater er arbeidsgivers bærekraftsprofil  av stor betydning – mange ønsker å bidra til en grønn omstilling i en «grønn» virksomhet. Dette er spesielt tydelig blant den yngre generasjonen: 75 prosent av 19-29-åringene internasjonalt utforsker  bærekraftsarbeidet til potensielle arbeidsgivere, og 46 prosent sier det påvirker deres sannsynlighet for å velge en bestemt arbeidsgiver. De fleste i denne aldersgruppen tror internasjonalt at grønne jobber vil bedre karriereutsiktene deres, og en tredjedel er også for høyere lønn for grønne jobber.

Last ned rapporten "Building Competitive Advantage with A People-First Green Business Transformation".