Kritisk kompetansemangel

Kampen om de mest kompetente hodene har blitt stadig hardere blant norske bedrifter. Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup i Norge, betegner situasjonen for norske bedrifter som utfordrende. Hun kommer med fem tips til virksomheter som sliter med å finne rett kompetanse.

Ved inngangen til 2024 oppgir 69 % av alle bedrifter at de har noen eller store utfordringer med å fylle stillinger grunnet mangel på rett kompetanse. Dette kommer frem i ManpowerGroups kompetanseundersøkelse som er blitt gjennomført siden 2010. 

Brath mener at en vedvarende kompetansemangel vil være kritisk for norske bedrifter og norsk økonomi.  

– Det er en utfordrende situasjon for bedriftene som ikke klarer å finne folkene de leter etter. De kan ende med å sette prosjekter på vent eller nedskalere produksjonen, sier Brath.  

Fem tips til bedriftene for å få rett kompetanse 

Kompetansebehovet er litt ned fra rekordmålingen ved starten av 2023, da 74 % av alle bedrifter oppga at de slet med å få kompetansen de behøvde. Brath mener likevel at kompetansemangelen vil vedvare for bedriftene.  

– Min klare anbefaling til bedriftene som sliter med å finne rett kompetanse er at de må tenke nytt om rekruttering. Konkurransen om ettertraktede personer i arbeidslivet er helt annerledes nå enn hva den var for bare tre år siden.  

Som Norge største bemanningsselskap jobber ManpowerGroup med mange selskaper som ikke finner ansatte med rett kompetanse. Til disse selskapene har Brath fem konkrete tips. 

1. Tilby fleksibilitet  

– Arbeidstakere har høyere forventninger til fleksibilitet i stillingen sin nå enn hva de hadde før pandemien. Vi ønsker større frihet i arbeidshverdagen og forventer at arbeidsgiver legger til rette for dette, sier Brath.   

 At flere arbeidsgivere forsøker å møte arbeidstakernes ønske om større fleksibilitet, kommer frem i kompetanseundersøkelsen fra ManpowerGroup. Her oppgir 56 % av alle arbeidsgivere at de forsøker å få ansatte ved å tilby de fleksibelt arbeidssted eller arbeidstid.  

2. Rekrutter utenfor de vanlige gruppene 

– De fleste arbeidsgivere ønsker godt utdannede folk med lang erfaring. Disse er det naturligvis få av, og konkurransen om disse personene er stor, sier Brath. 

ManpowerGroups kompetanseundersøkelse viser at det er særlig for yrker hvor spesialkompetanse er viktig, som IT-arbeidere og ingeniører, at kompetansemangelen er høyest. Brath mener at virksomheter må tenke alternativt. Det er ikke sikkert at drømmekandidaten med lang erfaring og høy kompetanse er mulig å få tak i. 

– Finner dere ikke drømmekandidaten, må bedriften tenke annerledes. Mitt råd er å rekruttere mer basert på potensiale enn på erfaring. Lag en grundig rekrutteringsprosess som avdekker fremtidige muligheter hos kandidatene, og ikke bare fokuserer på historiske resultater. Det krever mer ressurser, men dere vil få langt flere kandidater å velge mellom, sier Brath.  

3. Tilby utvikling og opplæring 

Brath mener at det å sørge for kompetanseheving blant eksisterende ansatte er en god investering utover det å heve kompetansen til de ansatte.  

– Utvikler du kompetansen til eksisterende ansatte fremfor å ansette nye personer får du ansatte som opplever progresjon og tilt. Det gir motiverte ansatte som samtidig blir svært faglig dyktige, sier Brath. 

4. Lag en god totalpakke  

Lønn har blitt viktigere for norske arbeidstakere når de skal velge arbeidssted, ifølge Finn.nos jobbundersøkelse. Samtidig kan ikke alle bedrifter være lønnsledende. For disse bedriftene er det viktig å vise frem andre goder bedriften kan tilby.   

– En bedrift tilbyr mer enn bare lønn. Fremhev eventuelle goder som kompetanseutvikling, karriereprogresjon, lederansvar, pensjon, forsikringer, og dekning av treningsabonnement for å fremme attraktiviteten i stillingen dere tilbyr, sier Brath. 

5. Bygg et godt arbeidsmiljø 

Ifølge jobbundersøkelsen fra Finn.no er arbeidsmiljø er den viktigste faktoren når arbeidstakere skal velge arbeidsplass. Brath mener derfor at et godt arbeidsmiljø er en viktig strategi for å sikre at kompetente ansatte blir værende i bedriften. 

– Godt arbeidsmiljø alene er ikke nok som grunn for å velge arbeidsplass. Dårlig arbeidsmiljø kan imidlertid direkte føre til ansattes avgang, med tap av opparbeidet kompetanse. Dette krever tid og ressurser for å bygge opp igjen med nye ansatte, sier Brath.  

Total kompetansemangel blant norske bedrifter 

 TS 1

 

 Kompetansemangel over tid 

 TS 2

 

Kompetansemangel innenfor de ulike kompetanseområdene 

 TS 3

 

Arbeidsgivernes tiltak mot kompetansemangel 

 TS 4

Se flere tall fra rapporten her.

Om undersøkelsen 

ManpowerGroups Talent Shortage-undersøkelse ble gjennomført blant et representativt utvalg av norske arbeidsgivere. Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert undersøkelse mellom 2. og 31. oktober 2023 med 788 respondenter i Norge.  

I undersøkelsen ble bedriftene spurt om «Hvor store vansker har du for tiden med å fylle stillinger på grunn av mangel på talent med rett kompetanse?» Bedriftene kan velge mellom store vansker, noen vansker eller ingen vansker. Total kompetansemangel er andelen som svarer store eller noen vansker. Bedriftene blir også spurt et spørsmål om hvilken kompetanse de mangler, samt spørsmål om hvordan de får tak i nødvendig kompetanse.  

Undersøkelsen ble gjennomført samtidig med den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS). Undersøkelsen har blitt gjennomført i over 50 år, og er mye brukt som ledende indikator på trender i arbeidsmarkedet. Feilmarginen i Norge er +/- 3,5 prosentpoeng.