Brems i arbeidsmarkedet: Bemanningsboosten etter pandemien er over.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på lavere bemanningstempo i andre kvartal. – Bedriftene forventer et svakere arbeidsmarked, ifølge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

I to år har arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup vist rekordhøye bemanningsutsikter. Nå tyder den nyeste undersøkelsen på at oppgangen vi så etter pandemien, har snudd. 

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 35 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 19 % forventer å nedbemanne. Det betyr at samlet netto bemanningsutsikter for norske bedrifter er på +16 %. Dette er en tydelig tilbakegang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Bemanningsutsiktene for kommende kvartal er dermed de laveste på to og et halvt år. 

– Bedriftene har brukt to år på å ta igjen bemanningsetterslepet fra pandemien. Nå tror bedriftene at vi går inn i en periode med et svakere arbeidsmarked, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. 

Høyere arbeidsledighet
Statistikk fra Nav viser at antall arbeidsledige og permitterte allerede har begynt å nærme seg nivåene fra før pandemien. Maalfrid Brath tror det er flere grunner til at arbeidsmarkedet nå er på vei tilbake mot en mer normal situasjon.

–  Lavere vekst i nye arbeidsplasser, lavere energipriser, og den høye renten gir et redusert bemanningsbehov fremover for norske bedrifter. Flere bedrifter har allerede valgt å gå til permitteringer, sier Brath.

Finansbransjen er mest optimistisk
Arbeidsmarkedsbarometeret viser at bedrifter innen en rekke bransjer har planer om å oppbemanne i neste kvartal. De mest positive virksomhetene finner vi innen finans, forsikring og eiendom, hvor netto 36 % av bedriftene sier de skal oppbemanne. 

I motsatt ende finner vi vikrsomheter innen telekom, medier og kommunikasjon, samt energi, olje og gass. For disse bransjene er det flere bedrifter som tror de skal nedbemanne enn oppbemanne i det kommende kvartalet. 

– Noe av forklaringen er lavere olje- og gasspriser, samt at utviklingen av mer fornybar energi går tregere i Norge enn i flere andre land i Europa, sier Brath. 

Innen mediebransjen har mange allerede nedbemannet siden desember. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at nedbemanningene i denne bransjen ikke er over. 

Bemanningsutsiktene for hele arbeidsmarkedet Q2 2024

Bemanningsutsiktene over tid Q2 2024

Bemanningsutsikter per bransje Q2 2024

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2024 er gjennomført som en nettbasert undersøkelse mellom 2. og 31. januar 2024 blant 788 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Undersøkelsen gjennomføres fire ganger i året. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og resultater fra undersøkelsen.