Gryende optimisme i arbeidsmarkedet

ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsundersøkelse tyder på at bedriftene rigger seg for bemanningsvekst denne høsten.

Den kvartalsvise undersøkelsen viser at 43 prosent av norske bedrifter forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens 21 prosent forventer nedbemanning. 

Bemanningsutsiktene er dermed netto positive med 22 prosent. Nettoutsiktene øker med 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, etter å ha falt jevnt siden andre kvartal i fjor. 

– Vi ser tegn til at arbeidsgiverne har større tro på markedet denne høsten. Det er fortsatt et grunnleggende behov for flere folk. Spørsmålet er når arbeidsgiverne tror de har trygge nok rammebetingelser til å satse, sier konsernsjef Maalfrid Brath. 

Hun sier at mange bedrifter allerede har begynt å rigge seg for bemanningsøkning til høsten. 

– Nå er lønnsoppgjøret i havn, prisstigningen er under kontroll og det ser ikke ut til å komme flere rentehevinger. Alt dette gir arbeidsgiverne større forutsigbarhet, slik at det går an å begynne å regne på prosjekter og anbud igjen. 

Ny bemannings-boom i finans 

ManpowerGroups undersøkelse ser også på bemanningsutsiktene for arbeidsgivere i spesifikke sektorer og regioner.  

Arbeidsgivere i bank, finans, forsikring og eiendom er har de mest offensive ansettelsesplanene. I denne bransjen forventer 57 prosent å øke bemanningen, mens bare 7 prosent skal bemanne ned. Nettoutsiktene er positive med 50 prosent. 

– Finansbransjen har ligget høyt i mange undersøkelser på rad. Bransjen trenger mange nye mennesker for å utvikle digitale løsninger, møte de økte cybertruslene og samtidig innfri strengere reguleringskrav. Bransjen gjør det også svært godt og har råd til å rekruttere, sier Brath. 

Kommunikasjonstjenester (nettoutsikter på + 37 prosent) og transport og logistikk (+34 prosent) er også bransjer hvor en stor overvekt av bedriftene forventer økt bemanning. 

Geografisk skiller Nord-Norge seg mest ut, med positive netto bemanningsutsikter på 33 prosent. 

Vedvarende kompetansemangel 

Kompetansemangelen til norske bedrifter økte markant etter pandemien, og har ligget på et historisk høyt nivå siden da. Ifølge en undersøkelse ManpowerGroup gjennomførte i oktober i fjor, har 69 prosent av norske bedrifter utfordringer med å finne arbeidstakere med rett kompetanse. Kompetansemangelen var særlig høy i høykompetansesektorer som IT, energi og industri. 

– Bedriftene etterspør mer kompetanse enn det som er tilgjengelig i markedet. Derfor bør arbeidsgivere satse mer på å heve kompetansen til eksisterende og nye ansatte, sier Brath.  

Arbeidsbarometer Q4 2024 Nettoutsikter

ManpowerGroup Arbeidsbarometer graf bemanningsvekst

Arbeidsbarometer Q4 2024 oversikt per bransje

Arbeidsbarometer Q4 2024 Nettoutsikter per region

Om undersøkelsen 

ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomføres blant et representativt utvalg norske bedrifter hvert kvartal. 

Arbeidsmarkedsundersøkelsen for tredje kvartal 2024 ble gjennomført mellom 1. og 30. april med 788 norske bedrifter som respondenter. Hver bedrift fikk spørsmålet: Hvordan forventer du at totalbemanningen i din bedrift vil endre seg i de tre månedene til september 2024 sammenliknet med nåværende kvartal? 

Netto bemanningsutsikter beregnes ved å trekke andelen som forventer redusert bemanning fra andelen som forventer økt bemanning. Dette gir en ledende indikator på hvordan bemanningen forventes å endre seg i bransjen eller regionen i det kommende kvartalet. Netto bemanningsutsikter er justert for sesongvariasjoner. 

Undersøkelsen er en del av ManpowerGroups globale arbeidsmarkedsundersøkelse ManpowerGroup Employer Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år. I Norge har undersøkelsen blitt gjennomført siden 2003. 

Feilmarginen i undersøkelsen er +/- 3,5 prosentpoeng.